Prosjekter

Nytt fra prosjektene ( )

Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå beskjed om å se på ytterligere muligheter for å redusere planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss.

ingressbilde for statsbudsjett

Statsbudsjettet viderefører høyt tempo i planleggingen av InterCity-strekningene

- Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

 27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover. Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!

Stor konferanse om InterCity-utbyggingen

27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: "InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover". Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!

Tar opp igjen byggeplan for Bergen-Fløen

Tar opp igjen byggeplan for Bergen-Fløen

Jernbaneverket har engasjert konsulentfirmaet COWI til å gå gjennom tidligere byggeplan for strekningen Bergen-Fløen.

Det blir jernbanestasjon i Horten

Det blir jernbanestasjon i Horten

Regjeringen har bestemt at Jernbaneverket skal ha med fortsatt jernbanestasjon i Horten-området når det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

Follobanen avdekker viktig fortid

Follobanen avdekker viktig fortid

Arkeologer har funnet det som kan være cirka 100 graver ved anleggsområdet for den nye Follobanen. Gravene tilhører Nikolaikirkens kirkegård og ligger i Middelalderparken i Oslo. Utgravingen er en del av Jernbaneverkets forberedelser før bygging av Follobanen.

Holmestrandporten: Kontrakt på 317 millioner undertegnet

Holmestrandporten: Kontrakt på 317 millioner undertegnet

Fredag 15. august 2014 undertegnet Jernbaneverket og HENT AS, en kontrakt på innredningen av stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Kontrakten er på 317 millioner kroner.

Markerer jubileum og anleggsstart

Markerer jubileum og anleggsstart

I august 2014 er det 50 år siden Ulriken tunnel åpnet. Samtidig er byggingen av nye Ulriken tunnel i oppstart. Dette skal markeres lørdag 30.august kl.11 på Arna stasjon.

“Litt av hvert” for 60 millioner kroner

“Litt av hvert” for 60 millioner kroner

Mandag 11. august undertegnet Jernbaneverket kontrakt med Norsk Jernbanedrift AS om diverse arbeid på Holm-Nykirke prosjektet. Kontrakten har en verdi på over 60 millioner kroner.

Gjennomslag på Martineåsen tunnel vest

Gjennomslag på Martineåsen tunnel vest

Onsdag 6. august ble det lys i den en enden av Martineåsen tunnel på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn.

Tunnel: Første salve fyrt av

Tunnel: Første salve fyrt av

- Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Ny bit av framtidig bane koblet inn

Ny bit av framtidig bane koblet inn

Onsdag morgen 18.juni åpnet Dovrebanen etter fem dagers intensiv jobbing på Eidsvoll stasjon og langs Mjøsa. Blant annet ble 700 meter med ny trasé tatt i bruk mellom ved Strandlykkja.

3D-illustrasjon - Follobaneprosjektet, innføring Oslo S

Tilbudsgrunnlag sendt ut for kontrakt på Follobaneprosjektet

Jernbaneverket har i dag sendt ut tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte parter/selskaper for kontrakt som gjelder innføringen av Follobanen til Oslo S.

Prekvalifiseringen avsluttet for Follobaneprosjektet

Prekvalifiseringen avsluttet for Follobaneprosjektet

Selskaper fra hele Europa har deltatt i prekvalifisering for å kunne konkurrere om de to siste totalkontraktene for bygging av Follobanen. Både norske og internasjonale selskaper er valgt ut.

Se Farriseidet - Porsgrunn fra lufta

Se Farriseidet - Porsgrunn fra lufta

Etter halvannet år med byggeaktivitet er det nå full produksjon langs hele den 22,5 km lange traseen mellom Larvik og Porsgrunn. Her kan du se prosjektet fra lufta.

24 000 elementer skal på plass

24 000 elementer skal på plass

Monteringen av betongelementene i den 12,3 km lange Holmestrandporten er nå i full gang. – Det er rene industriproduksjonen og så langt går alt etter planen, sier en av byggelederne.

Follobaneutbyggingen settes i gang

Follobaneutbyggingen settes i gang

Regjeringen anbefaler at byggingen av Follobanen settes i gang. - Det betyr klarsignal for Norges største samferdselsprosjekt såfremt Stortinget slutter seg til forslaget.

Holm-Nykirke: Se ferske flyfoto

Holm-Nykirke: Se ferske flyfoto

Strekningen Holm-Nykirke er 14,2 kilmeter, 12,3 kilometer i tunnel. Vi har tatt flyfoto (april 2014) av det som er ute i dagen.

Trondheim S utvikles til et fullverdig knutepunkt

Trondheim S utvikles til et fullverdig knutepunkt

Jernbaneverket er nå ferdig med det første byggetrinnet på Trondheim sentralstasjon. Mange viktige forbedringer er gjort, og med neste byggetrinn vil stasjonen bli et fullverdig knutepunkt for all kollektivtrafikk.

Klare for grønne spor i Trøndelag

Klare for grønne spor i Trøndelag

Planleggerne er klare for å starte detaljplanlegging av elektrifiseringen til Steinkjer og Storlien. Under slagordet “Grønne Spor i Trøndelag” skal jernbanen få en helt ny profil i landsdelen.

Raskere framdrift Larvik - Porsgrunn

Raskere framdrift Larvik - Porsgrunn

Regjeringen overfører 200 millioner kroner mer til byggingen av den nye jernbanen Farriseidet – Porsgrunn i år for å sikre rasjonell framdrift på anlegget.

Tid for utskifting av bru fra 1902

Tid for utskifting av bru fra 1902

Midt i juni starter arbeidene med ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Det er på høy tid at den nå 112 år gamle brua på Nordlandsbanen skal skiftes ut.

TBM-kontrakt på nye Ulriken tunnel signert

TBM-kontrakt på nye Ulriken tunnel signert

- Vi ser frem til samarbeidet med JV Skanska Strabag om å innføre TBM-teknologien i norsk jernbane, sier assisterende jernbanedirektør, Gunnar G. Løvås.

Ringeriksbanen: Kick-off for samarbeid

Ringeriksbanen: Kick-off for samarbeid

Ringeriksbanen er et prosjekt som skal ha rask framdrift. Jernbaneverket arrangerte torsdag det første møtet for kommuner og andre berørte. Det viste stor utålmodighet og vilje til framdrift.

Holmestrandporten: Endelig fullt gjennomslag

Holmestrandporten: Endelig fullt gjennomslag

Over to hundre mennesker overvar det siste gjennomslaget i Holmestrandporten, 6. mars 2014. Det ga over 12 kilometer med sammenhengende tunnel.

Follobanen tildeler AF Gruppen storkontrakt

Follobanen tildeler AF Gruppen storkontrakt

Jernbaneverket ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt med AF Gruppen Norge AS for forberedende arbeid med den nye tunnelen. Entreprenøren går i gang med arbeidet allerede neste uke.

Viste visjoner for utvikling av Moss

Viste visjoner for utvikling av Moss

- Om femti år kan Moss ha mellom 100.000 og 150.000 innbyggere. Utviklingen av det sentrum som vi trenger i en ny og større by, avhenger av at vi klarer å se langt nok fram nå, sa ordfører Tage Pettersen da han nylig presenterte tanker og visjoner for framtidig byutvikling knyttet til planene om nytt dobbeltspor og ny stasjon.

Samordnet planlegging og utbygging med E16

Samordnet planlegging og utbygging med E16

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne de to prosjektene.

Spennende kontrakt i Holmestrand

Spennende kontrakt i Holmestrand

I disse dager utlyser Jernbaneverket en kontrakt på diverse innvendige arbeider i den prestisjetunge stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Kontrakten antas å være verd flere hundre millioner kroner.

Nytt om utredninger ( )

Starter utredningen for Grenlandsbanen

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å starte arbeidet med en KVU for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen).

Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

Tett samarbeid må til for økt kapasitet på Ofotbanen/Malmbanan

Jernbaneverket og Trafikverket går inn for felles planlegging, differensiert brukerbetaling og trinnvis utbygging for å øke kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan mellom Kiruna og Narvik.

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

Jernbaneverket har fått på plass kjernegruppen som skal arbeide med utredningsoppdraget for Ringeriksbanen og overordnet prosjektplan er nå send Samferdselsdepartementet. Kjernegruppen omfatter både Statens vegvesens og Jernbaneverkets ressurser.

Bryndiagonalen - godsforbindelse Sørkorridoren

Det er ineffektivt å kombinere persontog og godstog på Follobanen. Skal potensialet for hyppige avganger og stive ruter utnyttes, må godstogene kjøre Østfoldbanen, er blant konklusjonene i denne utredningen.

KVU Oslo-Navet ferdig rigget

Nå er det i gang for alvor, prosjektet som skal utrede fremtidens transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Klart for planlegging på Jæren

Regjeringa ber nå Jernbaneverket planlegge dobbeltspor på Jærbanen frå Sandnes til Nærbø. Arbeidet med kommunedelplan skal startast opp i 2014.

Høring: Ny anbefaling for Kolbotn

Jernbaneverket har utredet flere lokaliseringer av fremtidens Kolbotn stasjon. – Etter en grundig prosess anbefaler vi ombygging av stasjonen på dagens lokalisering, sier planlegger Åse Drømtorp.

Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.

Steinberg stasjon - tiltak for gjenåpning

Jernbaneverket har fått i oppdrag å gjennomføre et prøveprosjekt, for å vurdere mulig gjenåpning av Steinberg stasjon på Sørlandsbanen. I forbindelse med prosjektet blir det ordinær togdrift på Steinberg stasjon fra september 2015.

Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.

Ringeriksbanen blir intercitystrekning

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Banen skal gis samme status som de tre andre intercitystrekningene på Østlandet.

Dobbeltspor på Ofotbanen koster 15-16 milliarder

Prognoser for trafikkvekst på Ofotbanen viser at dobbeltspor vil bli nødvendig for å dekke etterspørselen. Jernbaneverket har nå gitt en anbefaling om trasevalg og i hvilken rekkefølge utbyggingen bør skje.

Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Hvor skal det nye dobbeltsporet gjennom Hamar gå?

Jernbaneverket har nå fått utarbeidet dataanimasjoner som viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal. Alternativene er utarbeidet etter Konsekvensutredningen for InterCity på Dovrebanen.

Konseptvalutgreiing Voss - Arna

Strekninga Voss - Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

Ny stasjon på Rånåsfoss

Jernbaneverket utreder ny stasjon for Auli og Rånåsfoss. - Vi har sett på tre hovedalternativer for beliggenhet og går videre med Rånåsfoss til neste planfase, sier Henrik Dahlstrøm i Plan øst.

Skal utrede nye tunneler i Oslo

Jernbaneverket skal sammen med Statens vegvesen og Ruter utrede behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Utredningen skal ta for seg behovene for kollektivtransport inn mot og gjennom Oslo og eventuell ny jernbane- og T-banetunnel.