Prosjekter

Nytt fra prosjektene ( )

Kontrakt signert for tunnelboring med TBM

Kontrakt signert for tunnelboring med TBM

Jernbaneverket og en sammenslutning av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. har signert kontrakt for tunnelboring med tunnelboremaskiner. Dette er den andre totalentreprisen signert for bygging av Follobanen, Norges største infrastrukturprosjekt.

I startgropa med reguleringsplaner

I startgropa med reguleringsplaner

Jernbaneverket har nå kunngjort oppstart av arbeidet med reguleringsplaner for tre strekninger på Dovrebanen. Dette gjelder dobbeltspor-parsellene Venjar-Eidsvoll (4 km) og Eidsvoll-Langset (9 km), samt Kleverud (Espa)-Sørli (16 km).

Follobanen - oversiktsbilde fra Oslo S (illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova)

Kontrakt Oslo S: Konkurranse avlyst

Jernbaneverket har avlyst tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse. Bare en entreprenør la inn tilbud. Jernbaneverket utarbeider nå en revidert strategi for å sikre bedre konkurranse om arbeidene.

Lufthavndirektør Lasse Bardal entrer den nye holdeplassen på spektakulært vis.

Feiret ny forbindelse mellom tog og fly

Mandag 15. desember ble det som av mange ses på som den nye flytogterminalen på Værnes, offisielt åpnet av statssekretær Aarset i Samferdselsdepartementet.

Finmåler Bergen-Fløen

Finmåler Bergen-Fløen

I hele januar har man kunnet se folk med måleutstyr både langs og i sporet mellom Bergen stasjon og jernbanebroen i Fløen.

ingressbilde

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

I startgropa med reguleringsplaner

I startgropa med reguleringsplaner

Jernbaneverket har nå kunngjort oppstart av arbeidet med reguleringsplaner for tre strekninger på Dovrebanen. Dette gjelder dobbeltspor-parsellene Venjar-Eidsvoll (4 km) og Eidsvoll-Langset (9 km), samt Kleverud (Espa)-Sørli (16 km).

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

Tverrpolitisk seminar i Stortinget for Ringeriksbanen

Tverrpolitisk seminar i Stortinget for Ringeriksbanen

Byggestart for Ringeriksbanen i 2019 er fullt mulig med en planprosess etter Plan- og bygningsloven, sier regional plan og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. Onsdag var det tverrpolitisk seminar for banen i Stortinget.

Gjennomslag i Storberget tunnel

Gjennomslag i Storberget tunnel

Torsdag 11. desember var det gjennomslag i Storberget tunnel, utenfor Porsgrunn. Med det er den lengste tunnelen til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet ferdig drevet.

Jernbane i Ekebergåsen

Jernbane i Ekebergåsen

Jernbaneverket og fem oljeselskaper samarbeider om innføring av Follobaneprosjektets tunneler gjennom Ekebergåsen ved Gamlebyen i Oslo, der det allerede er en rekke installasjoner i fjellet.

-Et imponerende anlegg!

-Et imponerende anlegg!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en begivenhetsrik dag da han besøkte utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn i Larvik. Hele dagen var satt av til å besøke gigantprosjektet i Vestfold og Telemark.

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

Europas største bygger bane langs Mjøsa

Europas største bygger bane langs Mjøsa

Langs Mjøsa ruller et sjeldent sporbyggertog ut tusen meter med fersk Dovrebane på Fellesprosjektet hver dag.

Oslo S: Forberedelser i rute

Oslo S: Forberedelser i rute

Ved Oslo S forberedes området før Follobanens hovedarbeid starter opp neste år. Allerede i 2013 begynte forberedelsene som skal til før en stor-entreprenør rykker inn i det viktige stasjonsområdet.

Mange jobber gjort på Dovrebanen

Mange jobber gjort på Dovrebanen

Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

Anne Kathrine Kalager har jobbet med Follobanen siden 2007

Sjef for Nordens lengste togtunnel

Anne Kathrine Kalager har tatt over som prosjektleder for Follobanens lange tunnel. Geologen fra Tønsberg skal lede arbeidet med brorparten av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

ingressbilde for statsbudsjett

Statsbudsjettet viderefører høyt tempo i planleggingen av InterCity-strekningene

- Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Storstøp på Gunnarsrød bru: se video

Storstøp på Gunnarsrød bru: se video

Torsdag 11. september var det klart for storstøp på Farriseidet – Porsgrunn prosjektet. Brudekket og vingene til Gunnarsrød bru ble støpt i ett, en støp som tok 24 timer.

Nytt om utredninger ( )

Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

KVU Grenlandsbanen

Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

Presenterte plan for planlegging Sørli – Brumunddal

InterCity-prosjektet la denne uken fram sitt utkast til høringsutgave av planprogram for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Utkastet ble presentert for lokalpolitikerne i formannskapene og planutvalgene i Ringsaker, Stange og Hamar kommuner. Forslag til planprogram legges ut på høring i begynnelsen av desember.

Vil ha raskere InterCity-utbygging

Rundt 200 deltagere fra politikk, fagmiljøer innen planlegging og samferdsel,og et stort knippe pressefolk var i dag på konferanse om InterCity-utbyggingen. Det store spørsmålet var om det var mulig å forsere utbyggingen slik at hele IC-nettet kan stå ferdig før 2030. Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ville ikke gi noen garanti for dette på konferansen.

Må tørre å tenke stort

Klar rollefordeling, skikkelig nettstruktur, gode knutepunkt og – ikke minst – en vilje til å sette gåing, sykling og kollektivtransport foran bilkjøring i sentrum, er noe av lærdommen fra KVU Oslo-Navets studietur i Tyskland og Sveits.

Statsbudsjettet viderefører høyt tempo i planleggingen av InterCity-strekningene

- Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå beskjed om å se på ytterligere muligheter for å redusere planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss.

-Korleis utvikle Gjøvikbanen?

Regjeringa ber Jernbaneverket vurdere kva som må til for å få meir trafikk på Gjøvikbanen. Nye tog, fleire tog, kryssingsspor og trasebetringar er mellom tiltaka som skal sjåast på.

Det blir jernbanestasjon i Horten

Regjeringen har bestemt at Jernbaneverket skal ha med fortsatt jernbanestasjon i Horten-området når det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.