Nytt signalsystem ERTMS/ETCS

Nye signalsystemer i Norge skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa.

Førerens skjermbilde viser også alle signaler og hvor lang framover det er klart for toget.
Regjeringen fattet vedtak om dett høsten 2012 og Jernbaneverket fikk vedtaket oversendt i brev fra Samferdselsdepartementet 26.november 2012.

Dagens sikringsanlegg og ATC har høy alder og er basert på gammel teknologi. Jernbaneverket har derfor et stort behov for utskifting av disse anleggene i de kommende årene. Dette var utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som startet i 2005 og som støtter opp om Jernbaneverkets hovedmål. Et utkast til implementeringsplan for ERTMS har vært på høring hos togselskapene. 

Klikk her for en rask innføring i ERTMS.

Jernbaneverket arbeider med en nasjonal ERTMS-plan som er planlagt ferrdigstilt i mars 2013. Når planen er ferdigstilt, vil den bli gjort tilgjengelig på denne siden. 

Kontaktperson for ERTMS i Jernbaneverket: Kjell Holter