Morgenstund i ny tunnel

Tidlig, tidlig søndag 28. august ble morgenens første flytog det aller første persontoget gjennom Bærumstunnelen. Dermed er den nye strekningen mellom Lysaker og Sandvika satt i ordinær drift for alle typer tog. Nå gjenstår bare åpningsfesten, som holdes fredag 2. september.

Knut-Erik Gudem fra Jernbaneverket (t.v.) gav blomster til Rebecka Grøndahl og Even Bergan på det første toget. (Foto: Olav Nordli)Flyplasser starter dagen tidlig, og derfor går morgenens første flytog fra Drammen allerede klokken 04:06. Denne svært regnfulle morgenen var det allerede ca. 100 personer om bord da toget forlot Sandvika snaut 20 minutter senere.

Det er ikke bare døgnville charterturister som fyller opp setene - mange tar også denne avgangen til jobben på Gardermoen.  Even Bergan, som pendler med Flytoget fra Sandvika til sitt daglige virke hos SAS Groundservice, fikk som representant for de reisende overrakt blomster av prosjektleder Knut-Erik Gudem i Jernbaneverket. Samme påskjønnelse fikk flytogvert Rebecka Grøndahl og føreren på toget.

På plass i førerrommet denne morgenen var også servicesjef Ove Engh i Flytoget. Hans oppgave var å reise med på alle de første avgangene gjennom tunnelen for å hjelpe førerne å bli kjent med viktig kunnskap – blant annet om rømningsveier og annen sikkerhetsinformasjon.
  
For å ikke havne foran ruta glir toget denne morgenen gjennom tunnelen i 60 km/t, selv om den nye strekningen nå er åpnet for inntil 160. Fordi tidspunktene for ruteskifter er fastsatt gjennom internasjonale avtaler, kan ikke reisetidsgevinsten fra de nye sporene legges inn i rutene før ved neste ruteendring, som er 11. desember.

Bedre punktlighet, driftssikkerhet og fleksibilitet for avviklingen av togtrafikken, slik det framgår av denne artikkelen, er derfor den gevinsten som først vil merkes etter at de nye sporene er tatt i bruk.

I neste omgang er de nye sporene i Vestkorridoren også en sentral forutsetning for å kunne innføre en ny grunnrutemodell, som Jernbaneverket planlegger om få år. I forkant er det behov for noe mer utbygging, i første rekke anlegg for vending og hensetting av tog flere steder på Østlandet.

Med dette vil trafikken på strekningen vest for Oslo kunne økes fra dagens 11-12 tog pr. time i hver retning, til omkring 22 tog pr. time. Dette vil gi en kraftig bedring av togtilbudet, ikke bare i Asker og Bærum, men for hele Østlandsområdet.

Tog i Bærumstunnelen

Fredag 26.august klokken 03.00 ble Bærumstunnelen åpnet for togtrafikk. Fram til søndag morgen er det kun godstogene som bruker den nye banen. -Når også persontogene begynner å kjøre i den nye tunnelen får vi en helt annen fleksibilitet i togtrafikken, sier ass. togdriftsleder Tom Wenger. Dermed er det nå fire spor helt fra Lysaker til Asker.

Les mer

Fra øvelse til åpning i Bærumstunnelen

Onsdag 24. august ble det gjennomført en fullskala beredskapsøvelse i Bærumstunnelen hvor alle redningsetater, NSB, Flytoget og Jernbaneverket var involvert. Øvelsen ble gjennomført med et godt resultat. Dette betyr at Bærumstunnelen kunne settes i drift som planlagt fredag morgen.

Les mer