Drammen hensetting

Bedre sporplass i Drammen

Bedre sporplass i Drammen

Etter intens jobbing er nå utbyggingen av nye vende- og hensettingspor i Drammen inne i sluttspurten. Sporene på Skamarken tas i bruk før ruteendringen søndag 9. desember.

Helgestengt i Drammen

Helgestengt i Drammen

Helga 1-2. desember blir Drammen stasjon stengt for all togtrafikk mens Jernbaneverket gjør ferdig nye spor for vending og hensetting ved stasjonen. Det kjøres buss istedenfor tog mens banen er stengt.

Full fart utover høsten

Full fart utover høsten

Jobben med å fornye sporområdene på Skamarken og Sundhaugen fortsetter utover høsten, etter at de tre lengste sporene på Skamarken ble tatt i bruk før ferien. Prosjektet gjør det mulig å snu og parkere flere tog.

Implenia bygger sporene

Implenia bygger sporene

Jernbaneverket inngikk mandag 12. mars kontrakt med entreprenøren Implenia AS om bygging av hensettingsspor på Skamarken og Sundhaugen i Drammen.

Plass for bedre togtilbud i Drammen

Plass for bedre togtilbud i Drammen

Sporene på Skamarken og Sundhaugen i Drammen fornyes og utvides for å gi plass til parkering av flere tog. Arbeidene starter på Skamarken i midten av mars.

Enighet om utvikling i Drammen

Enighet om utvikling i Drammen

Jernbaneverket, Drammen kommune, NSB og ROM Eiendom skrev 1.februar under en avtale om arealer og arealbruk i Drammen. Avtalen sikrer bygging av hensettingsspor som kreves for innføring av ny ruteplan, samtidig som store områder frigjøres til byutvikling.

Informasjonsmøte om arbeidene

Informasjonsmøte om arbeidene

Før arbeidene med hensettingsområdene i Drammen starter, var alle naboer og interesserte invitert til åpent informasjonsmøte den 6. mars.