Øvrige prosjekter

Overtakelse på Lillestrøm

Overtakelse på Lillestrøm

Fredag 15. august var det klart for overtakelse for enterprisen underbygging og jernbaneteknikk på Lillestrøm hensetting.

Holmen kapasitet gods

Holmen kapasitet gods

Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

Sommerutbygging på Hovedbanen

Sommerutbygging på Hovedbanen

Varmen i juli stoppet ikke framdriften på utbyggingsprosjektene langs Hovedbanen. Nå er det klart for høstens innspurt før ferdigstillelse i november.

Byggestart på Greverud

Byggestart på Greverud

- Jernbaneverket har som mål at Greverud skal bygges om til en trygg, sikker, trivelig og tilgjengelig stasjon for togreisende, sier prosjektleder Marius Hansen.

Utvida plattform ved Kjosfossen

Utvida plattform ved Kjosfossen

Kjosfossen haldeplass på Flåmsbana har nå fått breiare plattform i tunnelen. Dette gjer tilhøva betre for dei mange turistane som vil gå av toget for å sjå på fossen.

Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

Lodalen hensetting

Lodalen hensetting

Jernbaneverket skal oppgradere atkomstsporene til gamle Kværner Brug. Sporene skal brukes til å hensette (parkere) fire av NSBs nye togsett.

Grønt lys for vendespor på Eidsvoll

Grønt lys for vendespor på Eidsvoll

Fylkesmannen i Akershus har nå trukket innsigelsen til reguleringsplanen for strekningen Eidsvoll-Kommesrud. Dermed er planen endelig godkjent, og anleggsarbeidene kan starte like over påske.

Ordfører i Eidsvoll kommune, Einar Madsen, på Eidsvoll hensetting.

Grønt flagg for Eidsvoll hensetting

Nye tog og ny ruteplan krever mer hensettingskapasitet. Ett av mange hensettingsområder som har blitt utvidet den siste tiden ligger på Eidsvoll. Mandag 3. desember ble området offisielt åpnet.

Bildet viser noen av dem som hadde møtt opp for å høre om Jernbaneverkets planer for oppgraderingen av tømmerterminalen på Koppang.

Koppang tømmerterminal

17 personer hadde funnet veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om planene for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Møtet ble holdt i Storstua på Koppang 25. september.

Toget skal tilbake til Notodden!

Toget skal tilbake til Notodden!

Kjemperaset på Notodden stasjon i juli 2011 medførte et stort prosjekt for gjenoppbygging av stasjonen. Nå er snart sporene klare og i juni skal togene begynne å gå igjen.

Stor satsing for tryggare ferdsel

Stor satsing for tryggare ferdsel

Jernbaneverket gjennomfører no ei rad tiltak for å gjere det tryggare å krysse jernbanen. Dei siste fire åra er det gjennomført ulike utbetringstiltak på nesten 1000 av dei ca. 3 900 planovergangane som finst i landet.