Kryssingsspor

Kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø er tatt i bruk

Kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø er tatt i bruk

I løpet av juni har Jernbaneverket åpnet både Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen og Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen for trafikk. Sporene skal bedre kapasiteten på banestrekningene.

Bygger trippelspor på Bjørnfjell

Bygger trippelspor på Bjørnfjell

7.juli er det byggestart for nye Bjørnfjell kryssingsspor på Ofotbanen. Stasjonen får tre spor, blir 1100 meter lang og er første viktige skritt mot mer kapasitet på banen.

Dalane stasjon ferdig ombygd

Dalane stasjon ferdig ombygd

Dalane stasjon ved Kristiansand er nå ferdig ombygd til fjernstyrt stasjon. Samstundes har Sørlandsbanen óg fått eit nytt kryssingsspor.

Kleppa åpning Nodeland

Hyggelig nabofest på Nodeland

I strålende solskinn og til stor jubel fra lokalsamfunnet kunne samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa erklære Nodeland stasjon for ferdig oppgradert og kryssingssporet for ferdig forlenget.

Arbeida på Vålåsjø startar opp att

Arbeida på Vålåsjø startar opp att

I all hovudsak vart arbeida som skulle gjerast i 2010, gjennomførte som planlagt. I tillegg til å byggje spor bygde vi driftsveg og undergang for tilkomst til hyttene og friluftsområdet. No som vinteren slepper taket, har arbeidet med kryssingssporet starta opp att.

Ualand kryssingsspor tatt i bruk

Ualand kryssingsspor tatt i bruk

Det forlengede kryssingssporet på Ualand på Sørlandsbanen er nå tatt i bruk. Kryssingssporet er forlenget fra 407 til 670 meter for å kunne håndtere lengre godstog, og inngår i satsingen for mer godstrafikk på jernbane.

Nytt kryssingsspor på Gjøvikbanen i rute

Nytt kryssingsspor på Gjøvikbanen i rute

Nye Jensrud krysningsspor på Gjøvikbanen er et viktig kapasitetsøkende tiltak for å møte nye krav om lengre godstog. Det nye kryssingssporet, med en samlet kostnadsramme på 110 mill. kroner, skal med unntak av de signaltekniske arbeidene stå ferdig 1. november i år.

Kryssingsspor øker kapasiteten

Kryssingsspor øker kapasiteten

Jernbaneverket skal i løpet av de neste ti årene forlenge en rekke eksisterende kryssingsspor og bygge flere nye kryssingsspor rundt om i landet. Målet med dette er å øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for gods- og persontransport.

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland, der prosjekteringa startar no.

Vålåsjø kryssingsspor

Vålåsjø kryssingsspor

Byggingen av det nye kryssingssporet på Vålåsjø på Dovre-platået vil føre til økt kapasitet på strekningen. Sammen med andre planlagte kryssingsspor, vil det bety en vesentlig kapasitetsøkning for Dovrebanen.

Jensrud kryssingsspor

Jensrud kryssingsspor

På Jenserud mellom Hakadal og Stryken skal Jernbaneverket bygge et nytt kryssingsspor som vil øke kapasiteten på Gjøvikbanen. Anleggsarbeidene starter høsten 2009.