Anleggsarbeid og buss for tog i Oslo sommeren 2012

Arbeidet med å fornye jernbanen i Oslo fortsetter utover 2012. På grunn av anleggsarbeid må togtrafikken innstilles i sommer. Her finner du en oversikt over arbeidet som skal gjøres og når.

Periode Lengde Planlagt arbeid Konsekvenser for togtrafikken

 

 

 

 

Fra:
24.juni
kl. 03.00

Til:
6.august kl. 03.00

 

 

 

 

 

6 uker 

 

Hovedaktiviteter sommeren 2012

     •  Over 300 personer er involvert, fra flere nasjoner

  •  19 entreprenører, 21 firmaer

   

  •  Utskifting av 24 sporveksler, 2 sporkryss, ca 2 km spor på Oslo S, Brynsbakken og i Oslotunellen

   

  •  Signalarbeider i forbindelse med sporvekselbytte

   

  •  Ombygging av 74 nye sporfelt

   

  •  Idriftsettelse av signalkabler i Oslotunnelen

   

  •  34 nye fordelingskap for signal (elektrisk tavle)

   

  •  Nytt KL-anlegg (kjøreledning) i spor 1-7 Oslo S

   

  •  Utskifting av 9 sporvekselvarmegrupper, tilførselskabler
  og varmeelementer i 47 sporveksler

   

  •  Arealbelysning i åk (portaler/galge for kjøreledning) på Oslo S

   

  •  Bytte informasjonstavle på Oslo S

   

  •  3000 sviller skal byttes, totalt 6000 sviller som da skal ut/inn 

   

  •  100 isolerte skjøter i tunellen skal byttes

   

  •  20 baliser skal demonteres og monteres igjen

   

  •  Rom Eiendom, Statens Vegvesen, KLP, JBV eiendom har egne arbeider

 

 

 

 

 

Ingen tog mellom Skøyen, Grefsen og Bryn. Alternativ transport til/fra Oslo S er t-bane eller buss som settes opp. Alle tog på Østfoldbanen snur på Oslo S.

 

Klikk her for info om NSB 

 

Klikk her for info om Flytoget