Vestfoldbanen

 
(Foto: Freddy Samson Fagerheim/Jernbaneverket)

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm - Holmestrand - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

Som følge av NTP for perioden 2014-23, som legger opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024, er Jernbaneverket i ferd med å bygge opp en Intercity organisasjon som også skal planlegge dobbeltspor på de resterende parsellene på Vestfoldbanen.


Kontakt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf. 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf. 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no

 

 

Holm-Nykirke: Se ferske flyfoto

Strekningen Holm-Nykirke er 14,2 kilmeter, 12,3 kilometer i tunnel. Vi har tatt flyfoto (april 2014) av det som er ute i dagen.

Les mer

Se Farriseidet - Porsgrunn fra lufta

Jernbaneverket har tatt nye flyfotos av Farriseidet - porsgrunn prosjektet. Her kan du se et lite utvalg av bildene.

Les mer

Arbeider på helligdager

Både Skanska og NCC har søkt og fått innvilget tillatelse til å utføre arbeider på enkelte av helligdagene i mai. I tillegg får vi en periode med ekstra støyende arbeider på Vallermyrene utenfor Porsgrunn.

Les mer

Populær åpen dag i Larvik

Over 400 personer tok turen til Solum utenfor Larvik da prosjektet Farriseidet – Porsgrunn arrangerte åpen dag søndag 19. april.

Les mer