Vestfoldbanen

 
(Foto: Freddy Samson Fagerheim/Jernbaneverket)

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm - Holmestrand - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

Som følge av NTP for perioden 2014-23, som legger opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024, er Jernbaneverket i ferd med å bygge opp en Intercity organisasjon som også skal planlegge dobbeltspor på de resterende parsellene på Vestfoldbanen.


Kontakt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf. 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf. 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no

 

 

Brosjyre Farriseidet - Porsgrunn 2015

Farriseidet - Porsgrunn har laget ny brosjyre. Her kan du laste ned den elektroniske versjonen.

Les mer

Farriseidet – Porsgrunn har sendt ut tilbudsgrunnlaget for spor- og kontaktlednings-entreprisen

Fredag 9. januar sendte Jernbaneverket ut tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte parter/firmaer for kontrakt som gjelder spor og kontaktledning på Farriseidet – Porsgrunn prosjektet.

Les mer

Fullfart-video Farriseidet - Porsgrunn

Prosjektet er inne i en av sine aller mest aktive perider, og med denne videoen viser vi litt av alt det som skjer på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn denne høsten.

Les mer