Vestfoldbanen

 
(Foto: Freddy Samson Fagerheim/Jernbaneverket)

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm - Holmestrand - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

Som følge av NTP for perioden 2014-23, som legger opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024, er Jernbaneverket i ferd med å bygge opp en Intercity organisasjon som også skal planlegge dobbeltspor på de resterende parsellene på Vestfoldbanen.


Kontakt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf. 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf. 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no

 

 

Elkraft- og Tele-entreprisene er kunngjort i Doffin

Farriseidet – Porsgrunn har kunngjort prekvalifiseringskonkurransen for to jernbanetekniske entrepriser, UFP 12 Elkraft og UFP 13 Tele. Tilbudsfrist er 5. januar for begge entreprisene.

Les mer

Gjennomslag i Storberget tunnel

Torsdag 11. desember var det gjennomslag i Storberget tunnel, utenfor Porsgrunn. Med det er den lengste tunnelen til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet ferdig drevet.

Les mer

Vil du bli en av oss?

Jernbaneverket er på jakt etter flere medarbeidere til Utbyggingsprosjekter Vest. Kanskje er du den vi søker?

Les mer

Fullfart-video Farriseidet - Porsgrunn

Prosjektet er inne i en av sine aller mest aktive perider, og med denne videoen viser vi litt av alt det som skjer på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn denne høsten.

Les mer