Vestfoldbanen

 
(Foto: Freddy Samson Fagerheim/Jernbaneverket)

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm - Holmestrand - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

Som følge av NTP for perioden 2014-23, som legger opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024, er Jernbaneverket i ferd med å bygge opp en Intercity organisasjon som også skal planlegge dobbeltspor på de resterende parsellene på Vestfoldbanen.


Kontakt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf. 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf. 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no

 

 

Nyhetsbrev fra Farriseidet - Porsgrunn

I disse dager sender prosjektet ut nyhetsbrev som distribueres i postkassene langs ny trase mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Les mer

Larvik: To ganger 127 tonn på flyttefot

Skal en først flytte på noe så får det jammen være litt også. Om det var argumentet for flytteoperasjonen er usikkert, men et realt flyttelass er det i alle fall.

Les mer

Larvik: Gjennomslag i Kleivertunnelen

Tirsdag 24. februar gikk siste salve på det som nå er Kleivertunnelen (tidl. Martineåsen tunnel).

Les mer