Vestfoldbanen

 
(Foto: Freddy Samson Fagerheim/Jernbaneverket)

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm - Holmestrand - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

Som følge av NTP for perioden 2014-23, som legger opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024, er Jernbaneverket i ferd med å bygge opp en Intercity organisasjon som også skal planlegge dobbeltspor på de resterende parsellene på Vestfoldbanen.


Kontakt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf. 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf. 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no

 

 

Åpen dag 19. april 2015 på Farriseidet - Porsgrunn

Jernbaneverket og Skanska inviterer til åpen dag på Farriseidet - Porsgrunn prosjektet, søndag 19. april kl. 12.00-16.00.

Les mer

Varsel om nattarbeid

I tidsrommet 7. til 19. april må vi arbeide litt på eksisterende spor på strekningen Galleberg - Holm. Dette må gjøres når det ikke går tog, altså på nattetid.

Les mer

Vil du bli en av oss?

Jernbaneverket er på jakt etter flere medarbeidere til prosjektene på Vestfoldbanen. Kanskje er du den vi søker?

Les mer