Prosjektoversikt

I menyen til venstre finner du linker til informasjon om større prosjekter som Jernbaneverket har under bygging.

Jernbaneverket gjennomfører i 2013 rundt 70 store og små investeringsprosjekter. Blant de største er bygging av nye dobbeltspor mellom Holm - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen og mellom Minnesund - Kleverud på Dovrebanen.

I forbindelse med at togtilbudet skal bli bedre i Østlandsområdet gjennomfører Jernbaneverket 24 utbyggingsprosjekter til 2,7 milliarder kroner. Den første forebringen skjer allerede 9. desember i forbindelse med innføring av nye togruter, mens resten vil komme på plass i slutten av 2014.

I 2013 starter arbeidet med å bygge ny tunnel gjennom Ulriken slik at det kan anlegges dobbeltspor mellom Bergen - Arna. 

Jernbaneverket jobber også med 40 store og små planprosjekter, hvor bygging av Follobanen er det desidert største. Det er planlagt byggestart for Follobanen i 2014, og prosjektet har en styringsramme på 20 milliarder kroner. Det endelige kostnadsoverslaget for prosjektet blir fastsatt i en ekstern kvalitetssikring som nå pågår.

(Foto: Hilde Lillejord)