Kontakt oss

Har du kommentarar til noko på sidene våre eller det er noko du lurar på, kan du kontakte oss ved å fylle inn skjemaet under.

Varsling om noko som vedkjem togtrafikken: telefon 05280 heile døgnet.
(Telefonnummer frå utlandet: +47 22 45 50 00  )

Politiet kan også varsles på nødnummer 112, eller direktenummer 02800.

Du kan nå heile Jernbaneverket på det felles telefonnummeret vårt 05280. Sentralbordet held åpent frå klokka 07.00 til klokka 16.00 mandag til fredag.   Utanom desse tidene kan same nummeret nyttast for til dømes å varsle om noko som vedkjem togtrafikken.

Dersom spørsmålet gjeld manglande eller dårleg informasjon på stasjonane, bruker du tilbakemeldingsskjemaet under "Om oss" -Serviceerklæringa.

I menyen til venstre finn du oversikt over leiinga i Jernbaneverket sentralt, i regionane og i Utbyggingseininga.

Førespurnader mottekne av Jernbaneverket via dette kontaktskjemaet vil, avhengig av innhald og som annan post, bli behandla i samsvar med reglane i Offentlighetsloven (Lov om offentlighet i forvaltningen av 19. juni 1970) og Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967). Dette tyder at innhaldet i ein førespurnad vil kunne verte offentleg tilgjengeleg.

Ved førespurnader som dannar utgangspunkt for saksbehandling, gjeld reglane for behandlingstid i forvaltningslova; ved andre typar spørsmål skal vi svare innan ei veke.

OBS! Felta for namn og e-post må fyllast ut.

Se skjema på nynorsk

 

 

 

Se skjema på nynorsk

Navn:
E-post:
Emne:
Melding: