Planlagt arbeid på jernbanen

Vis på kart

Drammen-Tønsberg: Buss for tog lørdag 26. april og søndag 27. april

Jernbaneverket utfører oppgradering mellom Drammen og Tønsberg fra lørdag 26. april 01.30 til søndag 27. april kl. 07.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss.

Oslo S-Ski/Mysen og Oslo S-Moss/Halden lørdag 26. april til mandag 28. april

Jernbaneverket utfører oppgradering mellom Oslo S-Ski/Ås/Mysen fra lørdag 26. april kl. 04.00 til søndag 27. april kl. 13.30. I tillegg utføres oppgradering mellom Moss-Halden fra lørdag 26. april kl. 04.00 til mandag 28. april kl. 02.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Hamar-Lillehammer: Buss for tog mandag til fredag fra 5. mai til 30. mai

Jernbaneverket utfører oppgradering på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer fra mandag til fredag mellom kl. 07.45 til kl. 09.45 i perioden 5. mai til 30. mai. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog. 

Moi-Stavanger: Buss for tog fredag 25. april til søndag 27. april

Jernbaneverket utfører oppgradering mellom Moi-Stavanger fra fredag 25. april kl. 23.10 til søndag 27. april kl. 10.10. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) fra søndag 7. april til og med lørdag 13. desember 2014

Jernbaneverket bygger ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Strekningen Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) er stengt fra søndag 7. april 2013 til og med lørdag 13. desember 2014. I denne perioden kjører alle tog direkte mellom Lysaker og Sandvika gjennom Bærumstunnelen.

(Oslo S)Kløfta-Dal/Eidsvoll Verk-Hamar-Løten/Lillehammer: Buss for tog lørdag 2. mai til mandag 5. mai

Jernbaneverket utfører planlagt oppgradering av infrastrukturen på Hoved- og Dovrebanen mellom Kløfta-Dal/Eidsvoll Verk-Hamar-Løten/Lillehammer fra lørdag 2. mai kl. 05.00 til mandag 5. mai. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Planlagt arbeid på jernbanen sommer 2014

Jernbaneverket skal utføre arbeid på jernbanen på flere strekninger av lengre varighet i løpet av sommeren 2014. Stengingen og berørte strekninger vil være omtrent slik: (Mer utfyllende informasjon vil komme ettterhvert på de respektive nettsidene.)

Uke 24-25 Hoved- og Dovrebanen: Eidsvoll-Tangen stenges fra 13.6 kl. 02.00 til 18.6 kl. 03.45. Lillehammer-Dombås stenges 13.6 kl. 01.50 til 15. 6 kl. 11.00. Eidsvoll-Lillehammer stenges 14.6 kl. 01.50 til 15.6 kl. 12.50. Kløfta-Eidsvoll stenges kl. 14.00.  

Uke 25-36 Østfoldbanen, østre linje Ski-Mysen stenges i 11 uker fra 21.6 kl. 03.00 til 8.9 kl. 03.00.

Uke 27-29 Jærbanen Bryne-Stavanger stenges i tre uker fra 30.6 kl. 02.00 til 21.7 kl. 04.00.

Uke 27-29 Hovedbanen, Oslo S-Grorud stenges i to uker fra 5.7 kl. 03.00 til 21.7 kl. 03.00.

Uke 30  Oslo S-Drammen stenges fra 25.7 kl- 03.00 til 28.7 kl. 01.00.

Uke 31-33 Østfoldbanen, vestre linje Oslo S-Ås/Kolbotn-Ås stenges i tre uker: Oslo S-Ås fra 28.7 kl. 06.00 til 6.8 kl. 03.00. Kolborn-Ås fra 6.8 kl. 03.00 til 18.8 kl. 03.00

 

Oslo S-Ås: Alternativ transport/buss for tog 24. mai og 25. mai

Jernbaneverket utfører oppgradering på Østfoldbanen mellom Oslo S-Ås fra lørdag 25. mai kl. 13.30 til søndag 25. mai kl. 13.00. Strekningen stenger for togtrafikk og togene erstattes med alternativ transport.

Askim-Mysen: Buss for tog 29. mars til 30. mars

Jernbaneverket utfører oppgradering av sporet mellom Askim og Mysen. Strekningen stenger for togtrafikk fra lørdag 29. mars kl. 14.10 til søndag 30. mars kl. 14.20. NSB kjører buss for tog.

Hell-Storlien/Trondheim S-Steinkjer: Buss for tog 13. juni til 15. juni

Jernbaneverket utfører oppgradering av sporet mellom Hell-Storlien fra fredag 13. juni kl. 20.30 til søndag 15. juni kl. 08.15 og mellom Trondeim S-Steinkjer fra lørdag 14. juni kl. 07.05 til natt søndag/mandag kl. 00.10. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Egersun/Vigrestad-Stavanger: Buss for tog 23. mai til 25. mai

Jernbaneverket utfører oppgradering på Jærbanen mellom Hellvik og Vigrestad fra fredag 23. mai kl. 23.00 til søndag 25. mai kl. 06.30. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Oslo S-Hakadal-Jaren/Gjøvik: Buss for tog 9. mai til 11. mai

Jernbaneverket utfører oppgradering på Gjøvikbanen fra fredag 9. mai kl. 23.10 til søndag 11. mai kl. 11.30. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Stoa-Arendal: Buss for tog i mai

Jernbaneverket utfører oppgradering mellom Stoa og Arendal ulike perioder i mai:

Mandag 12. og 19. mai til fredag 16. mai og 23. mai fra kl. 07.00 til kl. 20.30. LØrdag 24. mai fra kl. 08.20 til kl. 18.10 og søndag 18. og 25 .mai fra kl. 14.00 til kl. 20.10. Strekningen stenger for togtrafikk.

 

Jaren-Gjøvik: Buss for tog 12. mai til 30. mai

Jernbaneverket utfører oppgradering på Gjøvikbanen mellom Jaren og Gjøvik mandag til fredag mellom kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 12. mai til 30. mai.

 

 

Trenger du mer informasjon?

Sentralbord 05280