Planlagt arbeid på jernbanen

Vis på kart

Ski-Mysen: Buss for tog 21. juni til 8. september

Jernbaneverket skal utføre omfattende arbeid mellom Ski-Mysen fra og med lørdag 21. juni til mandag 8. september. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Planlagt arbeid på jernbanen sommer 2014

Jernbaneverket skal utføre arbeid på jernbanen på flere strekninger av lengre varighet i løpet av sommeren 2014. Stengingen og berørte strekninger vil være omtrent slik: (Mer utfyllende informasjon vil komme ettterhvert på de respektive nettsidene.)

Uke 24-25 Hoved- og Dovrebanen: Eidsvoll-Tangen stenges fra 13.6 kl. 02.00 til 18.6 kl. 03.45. Lillehammer-Dombås stenges 13.6 kl. 01.50 til 15. 6 kl. 11.00. Eidsvoll-Lillehammer stenges 14.6 kl. 01.50 til 15.6 kl. 12.50. Kløfta-Eidsvoll stenges kl. 14.00.  

Uke 25-36 Østfoldbanen, østre linje Ski-Mysen stenges i 11 uker fra 21.6 kl. 03.00 til 8.9 kl. 03.00.

Uke 27-29 Jærbanen Bryne-Stavanger stenges i tre uker fra 30.6 kl. 02.00 til 21.7 kl. 04.00.

Uke 30  Oslo S-Drammen stenges fra 25.7 kl- 03.00 til 28.7 kl. 01.00.

Uke 31-33 Østfoldbanen, vestre linje Oslo S-Ås/Kolbotn-Ås stenges i tre uker: Oslo S-Ås fra 28.7 kl. 06.00 til 6.8 kl. 03.00. Kolborn-Ås fra 6.8 kl. 03.00 til 18.8 kl. 03.00

 

Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) fra søndag 7. april til og med lørdag 13. desember 2014

Jernbaneverket bygger ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Strekningen Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) er stengt fra søndag 7. april 2013 til og med lørdag 13. desember 2014. I denne perioden kjører alle tog direkte mellom Lysaker og Sandvika gjennom Bærumstunnelen.

Larvik-Skien: Buss for tog 28. juni til 1. juli

Jernbaneverket skal utføre arbeid mellom Larvik-Skien fra lørdag 28.juni. kl. 00.00 til tirsdag 1. juli kl. 01.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Oslo S-Kolbotn-Ski/Ås

Jernbaneverket skal utføre diverse arbeid på sporet mellom Oslo S-Kolbotn-Ski/Ås fra mandag 28. juli kl. 03.00 til mandag 19. august kl. 03.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog eller henviser til annen alternativ transport. Merk at Nordstrand og Ljan er stengt i denne perioden og betjenes ikke med alternativ transport.

Dombås-Otta-Lillehammer: Buss for tog fra 27. juli til 16. august

Jernbaneveret skal utføre arbeid på sporet mellom Dombås-Otta-Lillehammer fra søndag 27. juli kl. 21.00 til lørdag 16. august kl. 11.00. Enkelte togavganger blir innstilt og erstattet med buss.

Roa-Jaren/Gjøvik: Buss for tog 18. august til 5. september

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Roa/Jaren-Gjøvik på hverdager fra mandag 18. august til fredag 5. september fra kl. 08.30 til 15.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Trenger du mer informasjon?

Sentralbord 05280