Planlagt arbeid på jernbanen

Vis på kart

Roa/Jaren-Gjøvik: Buss for tog 18. august til 12. september

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Roa/Jaren-Gjøvik mandag til fredag i perioden 18. august til 12. september mellom kl. 08.30 og kl. 15.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog. 

Ski-Mysen: Buss for tog 21. juni til 8. september

Jernbaneverket skal utføre omfattende arbeid mellom Ski-Mysen fra og med lørdag 21. juni til mandag 8. september. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) fra søndag 7. april til og med lørdag 13. desember 2014

Jernbaneverket bygger ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Strekningen Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) er stengt fra søndag 7. april 2013 til og med lørdag 13. desember 2014. I denne perioden kjører alle tog direkte mellom Lysaker og Sandvika gjennom Bærumstunnelen.

Planlagt arbeid på jernbanen sommer 2014

Jernbaneverket skal utføre arbeid på jernbanen på flere strekninger av lengre varighet i løpet av sommeren 2014. Stengingen og berørte strekninger vil være omtrent slik: (Mer utfyllende informasjon vil komme ettterhvert på de respektive nettsidene.)  

Uke 25-36 Østfoldbanen, østre linje Ski-Mysen stenges i 11 uker fra 21.6 kl. 03.00 til 8.9 kl. 03.00.

Uke 31-33 Østfoldbanen, vestre linje Oslo S-Ås/Kolbotn-Ås stenges i tre uker: Oslo S-Ås fra 28.7 kl. 06.00 til 6.8 kl. 03.00. Kolborn-Ås fra 6.8 kl. 03.00 til 18.8 kl. 03.00

 

Lillestrøm - Årnes: Buss for tog f.o.m 11/8 - t.o.m 19/9

F.o.m. mandag 11. august t.o.m. fredag 19. september utfører Jernbaneverket arbeid på sporet mellom Lillestrøm-Årnes. Strekningen vil bli stengt for togtrafikk mandag til fredag fra kl 09:00 til kl 14.00, men NSB kjører buss for tog.

Merk at buss og annen alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. 

 

Dombås-Lillehammer: Buss for tog fra 25. august til 20. september

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom (Dombås)Ringebu-Lillehammer fra mandag 25. august til lørdag 30. august, mandag 1. september til lørdag 6. september og mandag 15. september til 20. september mellom kl. 05.00 til kl. 09.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Roa-Jaren/Gjøvik: Buss for tog 18. august til 5. september

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Roa/Jaren-Gjøvik på hverdager fra mandag 18. august til fredag 5. september fra kl. 08.30 til 15.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Oslo S-Asker-Drammen-Holmestrand/Kongsberg: Buss for tog 22. august til 25. august

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Asker-Drammen fra fredag 22. august kl. 20.45 til mandag 25. august kl. 03.45. Strekningen vil bli stengt for togtrafikk, men NSB  kjører buss for tog.

Trenger du mer informasjon?

Sentralbord 05280