Planlagt arbeid på jernbanen

Vis på kart

Asker-Drammen/Mjøndalen: Arbeid på sporet 25.-27. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Asker og Drammen/Mjøndalen fra lørdag 25. april kl. 02.00 til mandag 27. april kl. 02.00. Strekningen stenger for togtrafikk. NSB og Flytoget kjører buss for tog.

Stavanger-Egersund: Arbeid på sporet 17.-19. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Stavanger og Egersund fra fredag 17. april kl. 23.15 til søndag 19. april kl. 23.15. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog. Merk at enkelte tog ikke erstattes med buss.

Drammen-Larvik/Skien: Arbeid på sporet 18.-19. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Drammen og Skien fra lørdag 18. april kl. 01.00 til søndag 19. april kl. 08.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

(Oslo S)Langhus-Rygge/Mysen: Arbeid på sporet 30. mars til 6. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Langhus og Rygge/Mysen fra mandag 30. mars kl. 04.00 til mandag 6. april kl. 04.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Asker-Drammen/Mjøndalen: Arbeid på sporet 25.-27. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Asker og Drammen/Mjøndalen fra lørdag 25. april kl. 02.15 til mandag 27. april kl. 02.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB og Flytoget kjører buss for tog.

Bergen-Hønefoss: Arbeid på sporet 24.-26. april

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Bergen og Hønefoss fra fredag 24. april til søndag 26. april. Tidspunktet er (pr. 12/2-15) ikke klart. Dette vil bli publisert så snart det er klart.

Asker-Drammen: Arbeid på sporet 10.-13. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Asker og Drammen fra fredag 10. april kl. 19.15 til mandag 13. april kl. 02.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB og Flytoget kjører buss for tog.

Fetsund-Kongsvinger: Avlyst arbeid på sporet 7. - 9. mars

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Fetsund og Kongsvinger lørdag 7. mars til og med søndag 8. mars. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører alternativ transport.

Kopperå-Storlien: Arbeid på sporet fullført

Meråkerbanen er åpnet for normal togtrafikk etter at arbeidet på svensk side er fullført. Normal trafikk med tog på hele strekningen gjenopptas 2. mars 2015.

Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) fra 7. april 2013 til desember 2015

Jernbaneverket bygger ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Strekningen Lysaker-Sandvika (Drammenbanen) er stengt fra 7. april 2013 til desember 2015. I denne perioden kjører alle tog direkte mellom Lysaker og Sandvika gjennom Bærumstunnelen. Åpningen er dessverre forsinket og utsatt til ruteendringen i desember 2015. Les mer på: 

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2015/Hovik-stasjon-forsinket-grunnet-Thales/

 

Stavanger-Egersund: Arbeid på sporet 20.-22. mars

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Stavanger og Egersund fra fredag 20. mars kl. 23.15 til søndag 22. mars kl. 23.15. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Lørenskog-Lillestrøm: Arbeid på sporet 18. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Lørenskog og Lillestrøm lørdag 18. april fra kl. 05.00 til 18.45. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Moss-Fredrikstad: Arbeid på sporet 13.-17. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Moss og Fredrikstad mandag til fredag fra 13. april til 17. april mellom kl. 08.15 og 13.35. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Voss-Myrdal: Arbeid på sporet 7.-10. april

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Myrdal og Voss fra 7. april til 10. april mellom kl. 05.00 til kl. 11.00. Strekninger stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ transport.

Lillestrøm-Kongsvinger/Magnor: Arbeid på sporet 23.-24. mai

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Kongsvinger/Magnor fra lørdag 23. mai kl. 06.20 til søndag 24. mai kl. 17.20. Strekningen stenger for togtrafkk. NSB og SJ kjører alternativ transport.

 

Lørenskog-Lillestrøm: Arbeid på sporet

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet på Hovedbanen mellom Lørenskog og Lillestrømfra lørdag 23. mai kl. 08.00 til søndag 24. mai kl. 18.20. Strekningen vil bli stengt for togtrafikk og togene erstattes med alternativ transport.

 

Klepp-Stavanger: Arbeid på sporet 22.-25. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid diverse arbeid på Sandnes stasjon. Det vil bli stengt for togtrafikk mellom Klepp og Stavanger fra natt fredag/lørdag kl. 00.10 til mandag 25. mai ca. kl. 10.15. Togene erstattes med alternativ transport.

Skøyen-Asker: Arbeid på sporet 24.-25. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Skøyen og Asker fra søndag 24. mai kl. 19.00 til mandag 25. mai ca. kl. 11.00. Strekningen stenger for tog trafikk. NSB og Flytoget kjører alternativ transport.

Asker-Drammen: Arbeid på sporet 30. mai - 1. juni

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Asker og Drammen lørdag 30. mai og søndag 1. juni. Strekningen stenger for togtrafikk. NSB og Flytoget kjører alternativ transport.

Dombås-Trondheim S: Arbeid på sporet 30. mai - 1. juni

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Dombås og Trondheim S samt på Trondheim S fra lørdag 30. mai kl. 08.00 til mandag 1. juni kl. 09.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører alternativ transport.

Roa-Gjøvik: Arbeid på sporet 26.-29. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Roa og Gjøvik fra tirsdag 26. mai til fredag 29. mai. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 08.35 og 14.45. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB Gjøvikbanen kjører alternativ transport.

Kløfta-Eisvoll: Arbeid på sporet 9.-10. mai

Jernbaneverket skal foreta arbeid på sporet mellom Kløfta og Eidsvoll lørdag 9. mai og søndag 10. mai. Arbeidet vil ha en varighet på ca. 12 timer. Tidspunktet er foreløpig ikke satt (pr. 19/2-15). Dette vil bli publisert så snart det er klart.

Eidsvoll-Dombås: Arbeid på sporet 9.-10. mai

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet på Dovrebanen mellom Eisvoll og Dombås fra lørdag 9. mai kl. 06.55 til søndag 10. mai ca. kl. 17.30. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Stans for alle tog natt til 3. mai

Det skal foretas en oppgradering på kommunikasjonssystemet (GSMR) som går mellom lokfører og togleder ved de ulike togsentralene natt til søndag 3 mai. Dette vil føre til stans for alle tog i hele landet. Tidspunktet for når dette skal foregå vil bli fastsatt senere, informasjon blir lagt ut så snart dette er klart. 

Roa-Gjøvik: Arbeid på sporet 11.-15. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Roa og Gjøvik fra mandag 11. mai til fredag 15. mai. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 08.35 og 14.45. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB Gjøvikbanen kjører alternativ transport.

Hellvik-Nærbø: Arbeid på sporet 22.-25. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet på Jærbanen mellom Hellvik og Nærbø fra fredag 22. mai kl. 23.40 til mandag 25. mai ca. 10.30. Strekningen stenger for togtrafikk og togene blir erstattet med alternativ transport.

Roa-Gjøvik: Arbeid på sporet 18.-22. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Roa og Gjøvik fra mandag 18. mai til fredag 22. mai. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 08.35 og 14.45. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB Gjøvikbanen kjører alternativ transport.

Oslo S-Halden/Mysen: Arbeid på sporet 14.-15. mai

Jernbaneverket skal utføre arbeid på Ski stasjon og diverse arbeid på sporet mellom Ski-Halden/Mysen fra torsdag 14. mai (Kristi Himmelfartsdag) kl. 02.00 til fredag 15. mai kl. 03.00. Strekningen stenger for togtrafikk og alle tog erstattes med alternativ transport.

 

Trenger du mer informasjon?

Sentralbord 05280