Dovrebanen: Stengt på strekningen Soknedal-Støren

Strekningen Soknedal-Støren som har vært stengt siden midten av mars, vil være stengt i flere uker da det har gått nye ras og store problemer under utbedringsarbeidene. 
Strekningen vil tidligst åpne i løpet av første uke av mai, uke 18.
For informasjon om alternativ transport, se nsb.no