InformasjonsmeldingDovrebanen:


Oppdal - Ulsberg:

Det er tekniske problemer med signalanlegget etter lydnedslag. Enkelte forsinkelser og innstilinger påregnes.


For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.

Dovrebanen:


Oppdal - Ulsberg:

Det er tekniske problemer med signalanlegget etter lydnedslag. Enkelte forsinkelser og innstilinger påregnes.


For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.