Informasjonsmelding

Kongsvingerbanen

På grunn av at det er feil på kjøreledningen mellom Haga og Årnes, er det stopp i togtrafikken mellom Årnes og Haga. 

For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.