DRAMMENBANEN - SKØYEN

Problemene med signalanlegget på Skøyen stasjon er utbedret, og togene kjøres som normalt.

For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.

Det er problemer med signalanlegget på Skøyen stasjon. All trafikk stanses inntil videre.  

For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.

Skøyen stasjon er stengt for tog inntiul videre, da det er problemer med signalanlegget. Det arbeides med å reparere feilen. 

For informasjon om berørte tog og alternativ transport ved avvik i togtrafikken, henviser vi til togselskapenes nettsider.