Trafikkmeldinger

Hjelp oss til bedre trafikkinformasjon

Jernbaneverket lurer på hvordan du opplever trafikkinformasjonen når togene står. Vil du hjelpe oss til å bli bedre? Ta undersøkelsen vår.

Les mer