Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Informasjon om dette finner du under eget menyvalg til venstre.  

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 14

 • Meråkerbanen stengt på svensk side på grunn av ras
 • Skinnebrudd mellom Myrdal og Mjølfjell på Bergensbanen
 • Feil i sporveksel ved Asker på Drammenbanen
 • Feil på linjeblokk mellom Neslandsvatn og Lyser på Sørlandsbanen
 • Feil på sikringsanlegget ved Klepp på Sørlandsbanen
 • Feil på sikringsanlegget ved Dale på Bergensbanen
 • Feil på linjeblokk mellom Hommelvik og Hell på Nordlandsbanen
 • Tog sperret linja ved Røyken på Spikkestadbanen
 • Arbeidstog sperret linja mellom Roa og Jaren på Gjøvikbanen
 • Ødelagt sporveksel ved Sander på Kongsvingerbanen
 • Kabelbrudd etter arbeider mellom Eidvoll og Stange på Dovrebanen
 • Vossebanen stengt på formiddagen på grunn av arbeider denne uka
 • Hovedbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen stengt på grunn av arbeider i helga