Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 16

  • Feil i sporveksel ved Skøyen på Drammenbanen
  • Feil på linjeblokk mellom Billingstad og Hvalstad på Drammenbanen 
  • Feil i rasvarslingsanlegg på Ofotbanen
  • Branntilløp i lokomotiv på Ofotbanen 
  • Skinnebrudd mellom Hol og Geilo på Bergensbanen
  • Gressbranner mellom Vestfossen og Kongsberg på Sørlandsbanen
  • Feil i strømforsyningen mellom Jessheim og Dal på Hovedbanen
  • Feil på sporet mellom Larvik og Eidanger på Vestfoldbanen
  • Feil på linjeblokk mellom Eriksrud og Brakerøya på Drammenbanen