Vurderer bruk av tunnelboremaskin i Bergen

20.12.2012 Jernbaneverket vil lyse ut kontrakten for ny jernbanetunnel gjennom Ulriken i Bergen med forespørsel både om driving ved tradisjonell sprenging og ved bruk av tunnelboremaskin (TBM).

Flere tog og nye ruter fra 9.desember

03.12.2012 9.desember skjer det store endringer i togtrafikken. På Østlandet innføres ny rutetabell med flere avganger og jevn frekvens mellom togene. Dette får betydning for rutene over hele landet.

Oslo S stenges for trafikk i ett døgn fra 17/11 kl 12.00

16.11.2012 På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid stanser all togtrafikk til og fra Oslo sentralstasjon i ett døgn fra lørdag 17.november kl.1200. Dette er den siste stengningen i forbindelse med fornyelsen av strekningen Etterstad- Lysaker, og den siste stengningen av Oslo S i år.

Bygging i gang på hele banen i 2013

13.11.2012 I løpet av 2013 vil byggingen være i gang på hele den nye banen fra Larvik til Porsgrunn. Samtidig legges det opp til enda større aktivitet i 2014.

Follobanens tunnel skal drives med tunnelboremaskiner

30.10.2012 Tunnelen for den nye Follobanen skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner som hoved-metode, i tillegg til tradisjonell sprenging. Jernbaneverkets beslutning åpner for stor internasjonal, så vel som nasjonal deltakelse i byggingen av Norges hittil lengste jernbanetunnel.

Internasjonale miljøpriser til Jernbaneverket

26.10.2012 Jernbaneverket har mottatt to priser for godt miljøarbeid fra Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC). I kategorien “Energi og CO2” vant Jernbaneverket førsteprisen for utviklingen av Erex , et system for å registrere strømforbruk på tog som blant annet gjør det mulig å redusere energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg er prosjektet Follobanen hedret for å ha utarbeidet en metode for å integrere miljø i beslutningsprosesser ved planlegging av ny jernbane. Prisene ble delt ut under en stor konferanse UIC Sustainability Awards 2012 i Venezia 26.oktober.

Statsbudsjettet 2013: Sikrer god framdrift på de store jernbaneprosjektene

08.10.2012 Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,4 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2013. Det er en økning på 14,3 prosent i forhold til i år. Det er særlig investeringsbudsjettet som øker, og dette gjør det mulig å holde rasjonell framdrift på de store prosjektene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Samarbeid om raskere godstog gjennom Europa

02.10.2012 Norge med i offisielt samarbeid om jernbanegodskorridor gjennom Europa. Målet er raskere godstog gjennom Europa.

Erik Smith skal lede utbyggingen av Follobanen

26.09.2012 Erik Smith er tilsatt som prosjektdirektør i Jernbaneverket Utbygging og skal lede utbyggingen av Follobanen. Smith har lang erfaring fra store utbyggingsprosjekter i Norsk Hydro, og har det siste året ledet prosjektstyret for Follobanen.

Første salve på 22 km ny bane

19.09.2012 - Vi satser tungt på intercity-utbyggingen, sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun fyrte av den første salven for banen som skal knytte Grenland sammen med Vestfold og Oslo-området.

Forlengede plattformer tatt i bruk på Lier

18.09.2012 Lørdag 15. september ble de forlengede plattformene på Lier holdeplass tatt i bruk. Sikkerheten er med dette kraftig bedret og holdeplassen er nå klar til å ta imot NSBs nye og lengre tog.

Jernbaneverket inngår signalavtale med Thales

04.09.2012 Jernbaneverket har inngått en rammeavtale med Thales Norway om levering av signalanlegg til jernbanen. –En viktig avtale for Jernbaneverket, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen.

Rapport om anskaffelse av sviller til Oslotunnelen

04.09.2012 Jernbaneverket har nå mottatt en rapport fra Deloitte som har kartlagt den interne prosessen i Jernbaneverket vedrørende anskaffelse av sviller til Oslo prosjektet sommeren 2012.

Oslo S åpnet for alle tog mandag 6. august

03.08.2012 Tidlig mandag morgen 6/8 rullet togene som normalt etter seks ukers sommerstenging. Mer enn 300 personer har gjennomført et betydelig utskiftingsarbeid. I løpet av året skal jernbanen i Osloområdet fremstå robust og punktlig.

Nå rives informasjonstavlen på Oslo S

27.06.2012 For mange er den selve symbolet på Oslo S, men nå er den snart historie. Den store informasjonstavlen i hallen på Oslo sentralstasjon skal erstattes av 100 LCD-skjermer mens togene står i sommer.

Store moderniseringsarbeider på jernbanen i Oslo

19.06.2012 Jernbaneverket gjennomfører i sommer store moderniseringsarbeider på jernbanen i Osloområdet - beregn derfor mer tid på reisen. Alle tog på strekningen gjennom Oslo mellom Skøyen og Grefsen, Bryn og Lillestrøm vil være innstilt i perioden 24. juni til 6. august. Bare Østfoldbanen går til og fra Oslo S.

Planene for Frogner vurderes på nytt

13.06.2012 Grunnet økte kostnader vil Jernbaneverket vurdere planene for lokaliseringen av Frogner holdeplass og kryssingssporet på nytt. Det vil bli gjort midlertidige tiltak på den eksisterende stasjonen slik at ny grunnrute kan innføres etter planen.

STOPP! SE! LYTT! Internasjonal planovergangsdag 7.juni

06.06.2012 Norge deltar for første gang på markeringen av den internasjonale planovergangsdagen 7. juni. Jernbaneverket gjennomfører en rekke aksjoner rundt omkring i landet for å gjøre publikum mer oppmerksomme før kryssing av planoverganger.

Nordlandsbanen 50

04.06.2012 7.juni er det 50 år siden HM Kong Olav V åpnet Nordlandsbanen fram til Bodø. 50-åringen blir stadig viktigere for folk og næringsliv i nord.

Klart for tog til Notodden

31.05.2012 30.mai ble kontaktledningsanlegget på Notodden stasjon og fra Hjuksebø til Notodden igjen strømførende. Alt er nå klart for gjenåpning av banen etter raset i fjor.