Nå kan du surfe deg gjennom Romeriksporten

21.12.2011 Jernbaneverket har nå installert og satt i drift anlegg for trådløst internett i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm. Det betyr at passasjerer foruten å ringe, nå kan lese nyheter, sjekke mail eller høre på nettradio med sine mobiler og lesebrett inne i tunellen.

Utrednings- og planprosessen for dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar

15.12.2011 Nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Hamar har vært gjennom en langvarig og omfattende utrednings- og planprosess fra tidlig på 2000-tallet.

Ny bane langs Mjøsa kan trafikkeres av alle typer tog

15.12.2011 Jernbanestrekningen som nå skal bygges, er en dobbeltsporparsell på 17 kilometer mellom Minnesund og Kleverud. Denne strekningen vil gå parallelt med ny E6. Banestrekningen bygges for godstog, intercitytog, fjerntog, og mulige fremtidige høyhastighetstog vil også kunne bruke banen.

Raskere på Vestfoldbanen

01.12.2011 Fra og med søndag 11.desember innføres det raskere kjøretider for togene på Vestfoldbanen. De største gevinstene får passasjerer på strekningen Oslo – Tønsberg og lenger sør. De sørgående togene vil bruke 5 -10 minutter mindre, mens de nordgående togene vil bruke 4 – 8 minutter mindre på turen.

Behov for langsiktig jernbanestrategi

01.12.2011 Jernbanens rolle bør avklares 20-40 år fram i tid. Det trengs et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag, og det må planlegges og bygges lengre, sammenhengende strekninger. Togtilbud og infrastruktur må ses mer i sammenheng, og det er nødvendig å gå gjennom eierskapet til godsterminaler, stasjoner og verksteder.

Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

29.11.2011 Det britiske firmaet Atkins har nå regnet seg fram til hvor togene kan stoppe underveis og hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene kan gå. Utregningene viser at høyhastighetstog i Norge også vil kunne bli et tilbud til distriktene. Nå har også de fire konsulentfirmene som har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder, levert sine rapporter.

Riksrevisjonen og jernbanebruer

24.11.2011 Riksrevisjonen la tirsdag 22/11 frem sin rapport om tilstanden i statlige etater. I rapporten ble Jernbaneverket omtalt i en setning, hvor manglende bruvedlikehold var tema.

1 2 3 4 5 > »