Østfoldbanen legges om forbi Loenga

25.10.2006 I helgen 27.-29.oktober blir Østfoldbanen lagt om til ny trase ved Loenga i Oslo. Begge hovedsporene legges om i en lengde av 900 meter på en nybygd bane som skal brukes i to år. Årsaken er Statens vegvesens arbeider med byggingen av senketunnel for E-18 i Bjørvika.

Jernbaneverkets forhold til media

30.10.2006

140 års forargelse slutt

01.11.2006 Onsdag 1.november ble den sterkt trafikkerte Grønland planovergang i Drammen stengt for godt. 170 ganger i døgnet har bommene senket seg og skapt lange køer for vegtrafikken og ofte også farlige situasjoner.

Bergensbanen: Ryddejobben er i gang etter avsporing

06.11.2006 Arbeidene med å få bort togmateriellet etter at nattoget til Bergen sporet av natt til 6/11 startet opp mandag formiddag. Det er ennå usikkert hvor lang tid det vil ta før trafikken kan gjenopptas forbi rasstedet ved Kolsrud i Flå. –Mye avhenger av hvor raskt det lar seg gjøre å fjerne de avsporede vognene, sier informasjonssjef i Jernbaneverket Vest, Inge Hjertaas.

Bergensbanen åpnet igjen etter avsporingen i Flå

08.11.2006 Bergensbanen ble åpnet igjen ved 03.30-tiden natt til onsdag 8.november. Banen hadde da vært stengt mellom Flå og Bergheim stasjoner i to døgn, etter at nattoget kjørte inn i et steinras natt til mandag.

Halve Noreg kan ta toget

14.11.2006 Om framlegga i Jernbaneverket si stamnettutgreiing blir gjennomførte, kan halvparten av folket i Noreg bu og arbeide kor dei vil og likevel nå jobben på ein time eller mindre med tog i år. Samstundes kan godstrafikken bli tredobla.

Presseorientering om utredning av høyhastighetsbaner

20.11.2006 Onsdag 22. november inviterer Jernbaneverket til en presseorientering på Grand Hotell i Oslo i forbindelse med at den tyske konsulentgruppen VWI legger frem en foreløpig rapport om mulighetene for å bygge høyhastighetsbaner i Norge.

Network Statement i ny utgave

04.12.2006 Jernbaneverkets Nettbeskrivelse, Network Statement, er nå lagt ut på internett i ny utgave. Årets versjon av Network Statement er den femte i rekken der Jernbaneverket beskriver sitt produkt for togselskapene. Nytt i årets utgave er at også tømmerterminalene er lagt inn og beskrevet.

Søkjelys på rassikring på Bergensbanen og Flåmsbana

06.12.2006 Jernbaneverket kartlegg systematisk alle banestrekningar med tanke rasfare. Dei banane som er mest utsette for ras, får sjølvsagt spesiell merksemd. No før jul vert det til dømes gjennomført ei systematisk kartlegging av rasfaren langs Vossebanen.

Jernbanemagasinet nr 4 2006: Europas største stasjon åpnes i mai

11.05.2006 Europas nye jernbaneknutepunkt, Berlin Hauptbahnhof, åpnes 28.mai. Daglig vil den nye stasjonen betjene 300.000 passasjerer. Samtidig åpnes også den nye banen tvers gjennom Berlin fra nord til sør.

Drammenbanen: Gjenåpnet for normal trafikk klokken 20

09.05.2006 Drammenbanen ble gjenåpnet for normal trafikk på begge spor klokken 20 tirsdag kveld 9.mai. En signalfeil som oppsto ved 15-tiden forårsaket full stans med store trafikkproblemer til følge.

Drammenbanen kl 19:05: Ett spor åpnet igjen, fortsatt redusert trafikk

09.05.2006 Drammenbanen ble åpnet for trafikk igjen på ett spor klokken 19.05 etter feilen som stengte banen ved 15-tiden 9.mai. Signalanlegget fungerer slik at det når feil oppstår ikke er mulig å stille klarsignal for tog.

Drammenbanen stengt på grunn av signalproblemer 9/5

09.05.2006 Drammenbanen ble tirsdag ettermiddag stengt mellom Høvik og Sandvika på grunn av feil på signalanlegget. Signalanlegget fungerer slik at det når feil oppstår ikke er mulig å stille klarsignal for tog.

Anlegget i gang Sandnes - Stavanger

06.12.2006 Anleggsarbeidene på det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er nå full gang. Det vil sammen med den nye godsterminalen på Ganddal bli investert for om lag to milliarder kroner i jernbanens infrastruktur i Stavangerområdet de kommende årene.

Klart for ny storsesong på Flåmsbana

28.04.2006 Et av Norges største reisemål er klar for en ny sesong. Det ligger an til å bli ny rekord i trafikken på Flåmsbana også i år. I 2005 reiste 475033 personer med togene på Flåmsbana.

Svingen holdeplass tas bruk igjen i januar

07.12.2006 Svingen holdeplass på Kongsvingerbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket har nå startet arbeidet med å bygge lengre plattform på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Dersom alt går etter planen, skal holdeplassen kunne gjenåpnes til ruteendringen 8.januar.

Dovrebanen sperret ved Dombås

12.12.2006 Et godstog fra CargoNet AS sporet natt til tirsdag av med to vogner ved Dombås stasjon på Dovrebanen. Arbeidet med først å få vognene på sporet og så å reparere sporet, vil ta en del tid.

Dovrebanen åpnet igjen ved Dombås

13.12.2006 Dovrebanen ble ved 01-tiden natt til onsdag åpnet igjen ved Dombås stasjon der noen vogner i et godstog sporet av natten før. Trafikken går dermed som normalt igjen på Dovrebanen også nord for Dombås.

Åsåker holdeplass tas i bruk igjen i januar

13.12.2006 Åsåker holdeplass på Spikkestadbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket vil foreta en del utbedringer på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Arbeidene starter opp umiddelbart og skal etter planen være fullført til ruteendringen 8.januar.

NSB setter opp flere ekstratog enn i fjor

18.12.2006 Etterspørselen etter plasser på fjerntogene denne julen har gjort at NSB setter inn flere ekstratog og vogner enn de siste årene. Planen var 22 900 flere plasser i fjerntogene, men dette var ikke nok og enda flere plasser måtte til. Bergensbanen og Nordlandsbanen er de strekningene der kapasiteten økes mest.