Pressemeldinger

Tilrår veg-og togløysing til 33 milliardar

01.04.2014 Veg og jernbane side om side, nye tunnelar og betydeleg reduksjon i reisetida. I dag la Statens vegvesen og Jernbaneverket fram tilrådinga om kva som vil vere dei beste trasevala for tog og veg mellom Voss og Arna i framtida.

Holmestrandsporten: Endelig fullt gjennomslag

07.03.2014 Over to hundre mennesker overvar det siste gjennomslaget i Holmestrandsporten, 6. mars 2014. Det ga over 12 kilometer med sammenhengende tunnel.

SBB blir partner i Eress

06.03.2014 Den sveitsiske jernbanen, SBB, blir partner i Eress, et norskutviklet system for energisparing i tog. SBB (Schweizerische Bundesbahnen), blir dermed den 6. offisielle partneren i samarbeidet.

Detaljerte punktlighetsdata for hvert tog på internett

04.03.2014 Jernbaneverket lanserer nå en ny nettbasert tjeneste som viser data for hver enkelt avgang og reisestrekning. Alle kan nå sjekke hvordan sitt tog ligger an, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen.

Kongsvinger hensetting åpnet

27.02.2014 Statssekretær Bård Hoksrud svingte onsdag det grønne flagget for det første tog inn på Kongsvinger hensetting.

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

13.02.2014 Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Akseltellere innføres på Drammenbanen

05.02.2014 Mandag 10.februar innføres ny teknologi for overvåking av togene på Drammenbanen. Akseltellere erstatter dagens sporfeltsystemer - en teknologi som ble tatt i bruk på 1920-tallet!

Ni av ti tog i rute i fjor

15.01.2014 Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2013. Det er på samme nivå som i 2012. Jernbaneverket jobber aktivt videre med tanke på ytterligere bedring av punktligheten.

Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

08.01.2014 Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

06.01.2014 Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.