Pressemeldinger

Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

08.12.2014 Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Anbefaler å legge bort Åsalinja

05.11.2014 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

Telefonløsning for blinde og svaksynte

04.11.2014 Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

Utbyggingsstrategi for IC-strekningene

27.10.2014 Utbyggingsstrategien danner grunnlag for Jernbaneverkets videre arbeid med IC-satsingen.

Bedre lyd og bilde på togstasjonen

17.09.2014 Jernbaneverket starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegg på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland. Passasjerene vil få nye informasjonsskjermer med mer informasjon samt nye tilpassede høyttalere.

Røykfrie stasjoner og plattformer fra 1.september

01.09.2014 Fra mandag 1. september blir alle togstasjoner og plattformer her i landet røykfrie. Jernbaneverket har nå skiltet med røyking forbudt på stasjoner og plattformer og fjernet askebegre. Bakgrunnen for innføring av forbudet er en endring i Tobakkskadelovens § 25 fra 1. juli i år.

Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

18.06.2014 Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

Tunnelboremaskinen skal kjøres fra Arna

17.06.2014 Jernbaneverket har besluttet å drive nye Ulriken tunnel fra Arna. Det betyr at massene fra tunnelboremaskinen ikke havner i Store Lungegårdsvann i Bergen.

Trondheim S utvikles til et fullverdig knutepunkt

26.05.2014 Jernbaneverket er nå ferdig med det første byggetrinnet på Trondheim sentralstasjon. Mange viktige forbedringer er gjort, og med neste byggetrinn vil stasjonen bli et fullverdig knutepunkt for all kollektivtrafikk.

Eventuell streik i staten vil stanse togtrafikken

25.05.2014 Alle tog som drives med elektrisk kraft vil bli innstilt ved en eventuell streik i staten. En eventuell streik vil tidligst settes i verk når meklingsfristen går ut ved midnatt natt til mandag.

16 milliarder til kollektiv og vei i Oslo og Akershus i de neste fire år

13.05.2014 Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå klart. I en fireårsperiode skal det brukes 16 milliarder kroner på kollektivtiltak, veier og annen infrastruktur i Oslo og Akershus.

Bygger nye Ulriken tunnel med tunnelboremaskin

28.04.2014 Dette markerer starten på en ny tid i jernbanebyggingen i Norge, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Tilrår veg-og togløysing til 33 milliardar

01.04.2014 Veg og jernbane side om side, nye tunnelar og betydeleg reduksjon i reisetida. I dag la Statens vegvesen og Jernbaneverket fram tilrådinga om kva som vil vere dei beste trasevala for tog og veg mellom Voss og Arna i framtida.

Holmestrandsporten: Endelig fullt gjennomslag

07.03.2014 Over to hundre mennesker overvar det siste gjennomslaget i Holmestrandsporten, 6. mars 2014. Det ga over 12 kilometer med sammenhengende tunnel.

SBB blir partner i Eress

06.03.2014 Den sveitsiske jernbanen, SBB, blir partner i Eress, et norskutviklet system for energisparing i tog. SBB (Schweizerische Bundesbahnen), blir dermed den 6. offisielle partneren i samarbeidet.

Detaljerte punktlighetsdata for hvert tog på internett

04.03.2014 Jernbaneverket lanserer nå en ny nettbasert tjeneste som viser data for hver enkelt avgang og reisestrekning. Alle kan nå sjekke hvordan sitt tog ligger an, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen.

Kongsvinger hensetting åpnet

27.02.2014 Statssekretær Bård Hoksrud svingte onsdag det grønne flagget for det første tog inn på Kongsvinger hensetting.

Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

13.02.2014 Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Akseltellere innføres på Drammenbanen

05.02.2014 Mandag 10.februar innføres ny teknologi for overvåking av togene på Drammenbanen. Akseltellere erstatter dagens sporfeltsystemer - en teknologi som ble tatt i bruk på 1920-tallet!

Ni av ti tog i rute i fjor

15.01.2014 Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2013. Det er på samme nivå som i 2012. Jernbaneverket jobber aktivt videre med tanke på ytterligere bedring av punktligheten.

Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

08.01.2014 Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

06.01.2014 Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.