Pressekontakter

Jernbaneverkets pressevakt for media har 24-timers bemanning, og skal kunne svare på det meste. Pressevakt for media tlf: 91656565

Informasjonsvakten skal:

  • Ha 24-timers bemanning.
  • Fungere som pressetalsmann ved store driftsavvik.
  • Samordne ekstern informasjon med berørte trafikkutøvere.
  • Innhente fakta som forklarer avvik/uønsket hendelser, konsekvenser og beskrive omfang og prognoser for forsinkelser inntil normal drift er gjenopptatt (avhengig av konsekvenser; reagere proaktivt overfor relevante medier).
  • Holde media oppdatert.
  • Henvise media til riktig kontaktperson i Jernbaneverket.
  • Oversikt over pressekontakter i Jernbaneverket.

Jernbaneverket sentralt:

Pressevakt for media: 916 56565
Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland mobil: 916 55 155
Pressesjef Jan Erik Kregnes: 916 55421

Infrastrukturområder:

Oslokorridoren:   Trude Isaksen: tlf 916 56273 

Øst:    Harry Korslund: tlf 916 55989

Sør:   Henning Lode, tlf 916 69650

Vest:    Inge Hjertaas, tlf 916 50176

Midt:    Dag Svinsås, tlf 916 72525

Nord:    Thor Brækkan, tlf 995 50090


Mailadresse til Jernbaneverkets postmottak er: postmottak@jbv.no