Pressekontakter

Jernbaneverkets pressevakt for media har 24-timers bemanning, og skal kunne svare på det meste. Pressevakt for media har tlf: 91656565

Pressevakten skal:

  • Ha 24-timers bemanning.
  • Fungere som pressetalsmann ved store driftsavvik.
  • Samordne ekstern informasjon med berørte trafikkutøvere.
  • Innhente fakta som forklarer avvik/uønsket hendelser, konsekvenser og beskrive omfang og prognoser for forsinkelser inntil normal drift er gjenopptatt (avhengig av konsekvenser; reagere proaktivt overfor relevante medier).
  • Holde media oppdatert.
  • Henvise media til riktig kontaktperson i Jernbaneverket.
  • Oversikt over pressekontakter i Jernbaneverket.

Jernbaneverket sentralt:

Pressevakt for media: 916 56 565
Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland mobil: 916 55 155
Pressesjef Jan Erik Kregnes: 916 55 421
Kommunikasjonssjef strategistab Thor Erik Skarpen (plansaker, utredninger): 916 55 144

Regionalt:

Samfunnskontakt, utviklingssaker:
Strategidirektør øst: Sjur Helseth: tlf 911 12 494
Strategidirektør midt/nord: Anne Skolmli: tlf 916 72 580
Strategidirektør sør/vest: Lars Christian Stendal: tlf 911 15 516 

Oslokorridoren:  Kjell Bakken: tlf 916 57 573
(Lillehammer - Oslo S - Skien)
Hovedbanen, Gardermobanen, Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen fra Lillehammer og sørover 

Øst:  Harry Korslund: tlf 916 55 989
Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen

Sør: Henning Lode, tlf 916 69 650
Jærbanen, Sørlandsbanen

Vest:  Inge Hjertaas, tlf 916 50 176
Bergensbanen, Vossebanen, Flåmsbana

Midt:  Dag Svinsås, tlf 916 72 525
(Steinkjer - Trondheim S - Lillehammer)
Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen, Meråkerbanen, Dovrebanen nord for Lillehammer, Nordlandsbanen fra Steinkjer og sørover

Nord:  Thor Brækkan, tlf 995 50 090
Ofotbanen, Nordlandsbanen Bodø - Steinkjer


Mailadresse til Jernbaneverkets postmottak er: postmottak@jbv.no