Bedre tilbud, raskere og flere tog

03.10.2006 Toget skal kunne konkurrere med bilen i reisetid på viktige strekninger også i framtida. Kapasiteten i jernbanenettet skal også økes for å styrke godstrafikken mellom landsdelene. Dette er hovedinnholdet i Jernbaneverkets stamnettsutredning.

Jernbanen i Norge 150 år

02.09.2004 Onsdag 1.september fylte jernbanen i Norge 150 år. Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll åpnet 1.september 1854 og ble starten på en ny tid for samferdselen i Norge.

Dieselveteran presentert foran jernbanens 150års-jubileum

29.06.2004 Dieselloket Di3.602 ble 26.juni presentert etter det omfattende restaurerings- arbeidet maskinen har gjennomgått. Lokomotivet er restaurert i anledning Jernbanens 150års-jubileum.

Miljørapport 2003

28.05.2004 Bodskapen i Jernbaneverket sin miljørapport for 2003 er at jernbanetransport er det beste miljøalternativet. Miljørapport 2003 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

Planovergangene fortsatt største sikkerhetsutfordring

21.01.2004 Planoverganger representerer om lag 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Planovergangsulykkene medfører i gjennomsnitt 3–4 drepte pr. år, men kan også føre til storulykker.

Miljørapport 2002

16.06.2003 Jernbaneverket har for sjette år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2002 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

Miljørapport 2001

28.05.2002 Jernbaneverket har for femte år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2001 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

Miljørapport 2000

10.05.2001 Jernbaneverket har for fjerde år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2000 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket. Årets rapport vert presentert for første gong kun elektronisk.


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.