Hvordan har du opplevd sommerstengingen?

06.08.2012 Har du vært berørt av sommerstengingen av jernbanen i Osloområdet i sommer? Her kan du gi Jernbaneverket din tilbakemelding på stengingen.