Notodden får skinner etter nyttår

29.12.2011 - Vi har nylig inngått kontrakt med Norsk Jernbanedrift for å bygge opp igjen det jernbanetekniske anlegget på Notodden stasjon, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Arbeidet starter 2. januar.

Bergensbanen opna att onsdag morgon

28.12.2011 Bergensbanen, som har vore stengd frå Arna til Voss sidan måndag på grunn av tre ras, er nå opna att. Med unnatak av Flåmsbana, som vil vere stengd heile onsdag, tyder det at alle banestrekningane i Norge er opna etter uværet Dagmars herjinger.

Fleire baner opnar

27.12.2011 OPPDATERT KL 17.00: Nordlandsbanen blei opna frå Vikhamar til Hommelvik kl. 15.55 tirsdag ettermiddag. På Gjøvikbanen ventes opning for strekninga frå Jaren til Gjøvik i 19-tida tirsdag. Arna-Voss på Bergensbanen vil bli opna natt til onsdag.

Oppryddinga etter Dagmar

27.12.2011 Fleire av banestrekningane som blei stengd etter Dagmars herjinger, er nå opna att. Det gjelder Østfoldbanen Østre linje, som blei opna kl 02 natt til tirsdag, og frå Jessheim til Dal på Hovedbanen, som blei opna for lokaltoga kl 08. Framleis er delstrekningar på Bergensbanen, Nordlansdbanen og Gjøvikbanen stengd.

Fleire togstrekningar stengd etter uveret

26.12.2011 OPPDATERT kl. 23.30 Fleire jernbanestrekningar er stengd som følge av uveret sundag kveld og natt til måndag. Den kraftige vinden har blåst ned trær over kontaktleidningsanlegga fleire stader og det har og gått fleire ras som sperrer toglinene. Jernbaneverket har alt tilgjengeleg mannskap ute for å reparere skadene.

Opnar nytt venterom på Hamar til jul

21.12.2011 Ein nyoppussa Hamar stasjon venter pendlerane til jul. Jernbaneverket markerer gjenopninga med stand og pepperkaker til dei reisande i morgonrushet 22. desember.

Nå kan du surfe deg gjennom Romeriksporten

21.12.2011 Jernbaneverket har nå installert og satt i drift anlegg for trådløst internett i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm. Det betyr at passasjerer foruten å ringe, nå kan lese nyheter, sjekke mail eller høre på nettradio med sine mobiler og lesebrett inne i tunellen.

Utrednings- og planprosessen for dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar

15.12.2011 Nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Hamar har vært gjennom en langvarig og omfattende utrednings- og planprosess fra tidlig på 2000-tallet.

Ny bane langs Mjøsa kan trafikkeres av alle typer tog

15.12.2011 Jernbanestrekningen som nå skal bygges, er en dobbeltsporparsell på 17 kilometer mellom Minnesund og Kleverud. Denne strekningen vil gå parallelt med ny E6. Banestrekningen bygges for godstog, intercitytog, fjerntog, og mulige fremtidige høyhastighetstog vil også kunne bruke banen.

Modernisert stasjon åpnet på Lillehammer

14.12.2011 Skysstasjonen på Lillehammer har gjennomgått en omfattende modernisering. Nå er Lillehammer stasjon oppgradert til et av landets mest moderne kollektivknutepunkt. I tillegg har stasjopnen blitt et knutepunkt for alle typer informasjon om Lillehammer og distriktet.

Utenlandske entreprenører posisjonerer seg for Norge

12.12.2011 Flere av de store utenlandske entreprenørselskapene posisjonerer seg nå for Norge. Avgjørende for om de går inn er langsiktige kontrakter.

Jernbaneverket går saman med Vegvesenet og NVE om forskning og utvikling

09.12.2011 Jernbaneverket prioriterer arbeidet med å gjere infrastrukturen meir robust og betre i stand til å tåle store nedbørmengder og temperatursvingningar. Nå settes det i samarbeid med Statens vegvesen og NVE i gang eit fireårig forsknings- og utviklingsprogram der målet er meir robust infrastruktur, trygg bebyggelse og samferdsle og god skred- og flaumvarsling.

Setningsskader på Oslo S: Ingen dramatikk

09.12.2011 Jernbaneverket har registrert at grunnen ved Oslo S har beveget seg under byggingen av Barcode. – Vi har gjort flere tiltak for å rette opp setningsskadene, sier Thomas Aarskog hos banesjefen i Oslo.

Raskere på Vestfoldbanen

01.12.2011 Fra og med søndag 11.desember innføres det raskere kjøretider for togene på Vestfoldbanen. De største gevinstene får passasjerer på strekningen Oslo – Tønsberg og lenger sør. De sørgående togene vil bruke 5 -10 minutter mindre, mens de nordgående togene vil bruke 4 – 8 minutter mindre på turen.

Behov for langsiktig jernbanestrategi

01.12.2011 Jernbanens rolle bør avklares 20-40 år fram i tid. Det trengs et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag, og det må planlegges og bygges lengre, sammenhengende strekninger. Togtilbud og infrastruktur må ses mer i sammenheng, og det er nødvendig å gå gjennom eierskapet til godsterminaler, stasjoner og verksteder.

Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

29.11.2011 Det britiske firmaet Atkins har nå regnet seg fram til hvor togene kan stoppe underveis og hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene kan gå. Utregningene viser at høyhastighetstog i Norge også vil kunne bli et tilbud til distriktene. Nå har også de fire konsulentfirmene som har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder, levert sine rapporter.

Bergensbanen opna att mandag kveld

28.11.2011 Bergensbanen vert opna for trafikk att forbi Myrdal stasjon måndag kveld klokka 20. Eit spor er då farbart, men persontoga vil ikkje stoppe på Myrdal før fleire spor er rydda etter raset som gjekk sundag kveld.

Myrdal stasjon stengd på grunn av ras

27.11.2011 Bergensbanen er stengd ved Myrdal stasjon etter eit stort jord- og steinras sundag ettermiddag 27/11. Det er ikkje klårt kor lang tid oppryddingsarbeidet vil ta. Geologar skal underdsøkje staden mandag føremiddag.

Riksrevisjonen og jernbanebruer

24.11.2011 Riksrevisjonen la tirsdag 22/11 frem sin rapport om tilstanden i statlige etater. I rapporten ble Jernbaneverket omtalt i en setning, hvor manglende bruvedlikehold var tema.

Jernbaneverket stadig mer attraktivt for unge arbeidstakere

23.11.2011 Jernbaneverket har fått pris for å være den virksomheten som øker mest i attraktivitet blant yngre arbeidstakere opp til 40 år. Undersøkelsen er gjort blant 5000 godt kvalifiserte yngre arbeidstakere som har vært i jobb i minst tre år.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste

rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.