Nydalen holdeplass tatt i bruk

23.12.2009 Ny lang betongplattform, leskur, benker og belysning erstatter den gamle og skjeve treplattformen på Nydalen holdeplass i Oslo.

Jernbaneverket avvikler signalkontrakt med ABB

22.12.2009 Jernbaneverket har i dag meddelt ABB at samarbeidet om signalanlegget Merkur vil bli avviklet. Siktemålet har vært at det skal leveres signalanlegg som er typegodkjent for bruk på ulike typer strekninger og stasjoner.

Kvartersavganger på Jærbanen

21.12.2009 Etter at en del lokaltog mellom Stavanger og Sandnes har vært innstilt i dag, vil det igjen gå tog hvert kvarter mellom de to byene. Det første toget fra Stavanger går kl. 16.55 og det første fra Sandnes kl. 17.40. Det kan fortsatt oppstå mindre forsinkelser på grunn av problemer med å kjøre sporveksler som følge av at det legger seg snø og is i vekslene.

Rørosbanen opna att ved Koppang

18.12.2009 Rørosbanen er fredag morgon 18/12 opna att gjennom Koppang stasjon. Trafikken går som normalt på strekninga.

Rørosbanen mellombels stengd ved Koppang

17.12.2009 Rørosbanen er torsdag kveld mellombels stengd på Koppang stasjon etter eit samanstøt på stasjonen.

Innsjekking til flyet mulig på Oslo S

17.12.2009 Torsdag 17.desember åpnet flyselskapet Norwegian i samarbeide med Flytoget de første innsjekkingsautomatene på Oslo Sentralstasjon. Nå kan flypassasjerer slippe innsjekkingskøer på Gardermoen og gjøre alt ferdig før de går på Flytoget. - Flere stasjoner vil få dette etter hvert, sier direktør i Flytoget, Linda Bernander Silseth.

Jernbanen blir stadig tryggere

16.12.2009 Gjennom de siste ti årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i jernbanetrafikken. Tiltak som GSM-R-radiosamband mellom tog og togleder på alle baner, ATC på Rørosbanen, alarm i togledersentralene dersom tog passerer rødt lys, rassikringsarbeider og ikke minst nedleggelse av mer enn 1100 planoverganger bidrar alle til at jernbanen blir stadig tryggere.

Dobbeltsporet Sandnes – Stavanger offisielt opna

14.12.2009 Måndag 14 .desember vart det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger offisielt opna av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Samtidig med at banen mellom dei to byane er modernisert for 2,2 milliardar kroner med nye spor og nye haldeplassar, vart det frå opningsdagen også togavgangar kvart kvarter på strekninga.

Bli en tunneldøper

10.12.2009 Den nye jernbanetunnelen gjennom Frodeåsen er foreløpig navneløs og nå inviterer Jernbaneverket publikum til å komme med navneforslag, vinneren blir belønnet med en ganske så spesiell opplevelse.

Elektrifisering av Meråkerbanen utredes

10.12.2009 Jernbaneverket skal nå utrede elektrifisering og modernisering av Meråkerbanen. Samferdselsdepartementet har bedt om at Jernbaneverket utreder hvilken rolle Meråkerbanen sammen Mittbanan på svensk side kan spille i fremtiden. Et viktig element er en eventuell elektrifisering av banen.

Vestfoldbanen i Tønsberg opna

07.12.2009 Vestfoldbanen blei opna for normal trafikk klokka 16 etter at ein lastebil med kran måndag føremiddag tok opp i jernbanebrua i Eckersbergs gate i Tønsberg og løfta brua ut av stillinga si.

Redusert fremkommelighet i Oslotunnellen

04.12.2009 På grunn av kabelfeil i Oslotunnelen er det fredag 4/12 enkeltsporet drift Oslo S - Skøyen. På Nationaltheatret stasjon benyttes spor 3 og 4. Dette fører til innstilling av noen lokaltogpendler gjennom tunnelen.

Jernbaneverket beklager feiltilfeller i Oslotunnelen

03.12.2009 I løpet av den siste uken har det vært tre tilfeller der større feil på strekningen Oslo S – Skøyen har ført til betydelige forsinkelser i togtrafikken. - Jernbaneverket beklager dette og vi forsikrer om at vi ser meget alvorlig på disse tilfellene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbaneverket selger strømnett til EB

01.12.2009 Jernbaneverket selger nå sitt overføringsnett for strøm langs Bergensbanen på strekningen Nesbyen – Voss. Dette gir billigere nettleie for både hoteller, hytter og boliger på høyfjellet, samtidig som togselskapene og Jernbaneverket selv vil tjene på avtalen.

Hommelvik - Hell opna

29.11.2009 Nordlandsbanen er opna att på strekninga Hommelvik - Hell frå klokka 12 søndag 29.november. Banen blei stengd laurdag ettermiddag etter at eit lokaltog spora av som følgje av steinsprang. Før banen blei opna, vart det gjort geologiske undersøkingar på staden.

Hommelvik - Hell stengd etter avsporing

28.11.2009 Ingen personar vart skadd då eit lokaltog på veg frå Steinkjer til Trondheim køyrde på ei steinblokk og spora av like sør for Hell stasjon ved 13-tida laurdag 28.november. Nordlandsbanen blir difor stengd mellom Hommelvik og Hell inntil toget er trekt vekk frå staden og fjellet undersøkt av geolog.

Oslo S - Skøyen åpnet igjen klokken 12

27.11.2009 Strekningen Oslo S- Skøyen ble åpnet for trafikk igjen noe før klokken 12 fredag, etter signalproblemene som stanset trafikken klokken 08.10. Feilen oppsto ved Nationaltheatret stasjon som en følge av omkoplingsarbeider i anleggene.

Bergensbanen 100 år

27.11.2009 Fredag 27. november var det på dagen 100 år siden HM Kong Haakon VII åpnet Bergensbanen, jernbanen mellom landets to største byer. Samtidig ble en av Europas mest spektakulære jernbanestrekninger åpnet for trafikk. Bergensbanen er fremdeles en av verdens mest berømte jernbaner, og ble så sent som våren 2009 kåret som en av de 20 beste jernbanereisene i verden.

5-årig samarbeidsavtale for Buskerudbyen

24.11.2009 Kommuner i Nedre Buskerud, fylket og statlige organer går nå sammen om å møte utfordringene knyttet til stadig økende trafikk i regionen.

Ny haldeplass på Rognes

19.11.2009 20.november blir den nye haldeplassen på Rognes på Rørosbanen opna. Den nye haldeplassen har ei 100 meter lang plattform og er lagt til rette for alle brukarar. Dette er den andre nye haldeplassen som blir opna i Gauldalen i haust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste

rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.