Ikkje normal trafikk på Bergensbanen før søndag 4. november

11.01.2010 Laurdag morgon 3. november, blei strekninga mellom Urdland og Voss stengd, etter at ei kontaktledningsmast falt ned på grunn av ei masseutgliding ved Lunderosen. Omfanget av skadane fører til at det ikkje blir normal trafikk på Bergensbanen før søndag 4. november.

Ofotbanen: Malmtog sporet av på svensk side

05.09.2009 Et malmtog sporet ved 12-tiden 5/9 av på Malmbanan i Sverige. Avsporingen fører til at trafikken på Ofotbanen må innstilles, trolig i minst ett døgn. Persontrafikken kjøres med busser mellom Narvik og Kiruna, opplyser Banverket.

Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

20.12.2007 Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

Stor grunnentreprise til T. Stangeland Maskin AS

19.12.2007 Jernbaneverket skrev i september 2007 under kontrakt på grunnentreprisen Sandnes – Stavanger med entreprenøren T. Stangeland Maskin AS. Fra før er entreprenøren i full gang med Jåttåvågen.

Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar

19.12.2007 Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.

Klima: -Meir robuste baner blir naudsynt

18.12.2007 Det blir naudsynt for Jernbaneverket å gjere sporets underbygning sterkare i utsette område som ein følgje ev stadig meir nedbør og større svingningar i vertilhøva. Det seier leiar av Jernbaneverkets rasutval, Trond Børsting.

Oslopakke 3 må på skinner

18.12.2007 Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

Toga bruker mindre straum med nytt målesystem

13.12.2007 Jernbanen i Norden og Europa blir nå enda meir konkurransedyktig og miljøvennleg. Eit nyutvikla system for direkte måling av straumforbruket i toga gir stor innsparing. Forbruket kan reduserast med minst 10%. Systemet er utvikla i samarbeid med jernbaneforvaltningane i Sverige og Danmark og har nå vore i drift i eitt år med gode resultat. Jernbaneverket har vore initiativtakar i prosjektet, og systemet vert operert og drifta av Jernbaneverket, Bane Energi.

Forslaget til Nasjonal transportplan legges fram i januar

05.12.2007 Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen fremmer sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 i januar 2008, ikke 17. desember i år som tidligere meldt.

Jernbaneverket foreslår mer fleksibel togstyring

05.12.2007 Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har i dag fått overlevert Jernbaneverkets rapport etter brannen på Oslo S natt til 28. november. Økt fleksibilitet for togstyring ved større driftsavvik er ett av tiltakene som Jernbaneverket foreslår å se nærmere på.

Forsinkelser ved Lillestrøm etter påkjørsel

03.12.2007 En person ble påkjørt av et tog ved Lillestrøm stasjon mandag formiddag 2/12. Dette medfører at sporene 1 -4 er stengt og trafikken blir dermed forsinket forbi Lillestrøm.

Normal trafikk forbi Lillestrøm

03.12.2007 Mandag 2/12 klokka 12 ble det igjen åpnet for normal trafikk over Lillestrøm stasjon etter en påkjørsel tidligere på formiddagen.

Branntilløp på Oslo S

28.11.2007 Oslo S er evakuert etter melding om branntilløp og røykutvikling sent tirsdag kveld.

Omfattende toginnstillinger og forsinkelser på Østlandet

28.11.2007 Store deler av togtrafikken i det sentrale Østlandsområdet vil bli rammet av omfattende forsinkelser og innstillinger som følge av brannen som brøt ut ved Oslo S. ved midnatt natt til onsdag.

Alle tog på Østlandet står onsdag morgen 28/11

28.11.2007 Etter en brann på Oslo Sentralstasjon sent tirsdag kveld er all togtrafikk på Østlandet lammet. Brannen førte til brudd i forbindelsene til togledersentralen og det er derfor umulig å framføre tog.

Stans i togtrafikken på Østlandet

28.11.2007 Etter en brann på Oslo Sentralstasjon sent tirsdag kveld og natt til onsdag er togtrafikken på Østlandet lammet. Brannen førte til brudd i forbindelsene til togledersentralen og det er derfor ikke mulig å framføre tog. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å reparere skadene.

Strømbruddet i Oslo: Pressekonferanse kl 14.00

28.11.2007 Jernbaneverket vil avholde en pressekonferanse vedrørende strømbruddet og togstansen i Oslo 28/11. Pressekonferansen holdes Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7 i Oslo.

Bilder fra brannstedet på Oslo S

28.11.2007 Det var en svært kraftig brann i Hafslunds høyspentkabler under Oslo S natt til onsdag 28/11. Brannen førte også til store skader på andre typer kabler i samme område. Her har vi sanmlet noen bilder som illustrerer de betydelige skadene på en rekke kabler.

Ikke tog på det sentrale Østlandet 28/11

28.11.2007 Jernbaneverket har onsdag ettermiddag begynt å få tilbake strømmen på sine sambands- og fjernstyringsanlegg i Oslo etter brannen natt til 28/11. Likevel blir det ikke kjørt tog på de rammede strekningene onsdag 28/11 fordi Jernbaneverket vil foreta driftsprøver av alle anlegg før trafikken kan gjenopptas.

Oslo S i orden igjen

28.11.2007 Jernbaneverkets tekniske systemer ble meldt i orden igjen klokken 17.50 onsdag kveld 28/11. Togtrafikken vil gradvis komme i gang igjen fram mot klokka 21, og det ventes normal drift torsdag morgen 29/11.

1 2 3 4 Neste

rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.