Nyhetsarkiv

Flere tog, twist og julestemning

15.12.2014 Mandag morgen 15.desember var første hverdagsmorgen med nye togruter og flere tog. Jernbaneverket stilte med morgenfriske folk som delte ut informasjon på flere stasjoner.

Feiret ny forbindelse mellom tog og fly

12.12.2014 Mandag 15. desember ble det som av mange ses på som den nye flytogterminalen på Værnes, offisielt åpnet av statssekretær Aarset i Samferdselsdepartementet.

Nordlysjakt langs Ofotbanen

16.12.2014 Årets nordlysjakt ble innledet 3. desember. Da rullet årets første Nordlys-tog fra Narvik stasjon med turister på jakt etter blinkskudd av dette helt spesielle naturfenomenet.

Linjekart og linjenummer

12.12.2014 Fra og med søndag 14.desember 2014 endres togrutene. På Østlandet er det også noen endringer i linjekartet.

Flere tog

11.12.2014 Fra 14.desember går det mer enn 100 flere tog gjennom Oslo hver dag. På strekningen Drammen – Oslo – Eidsvoll vil det alltid være kort tid til neste avgang. Jernbaneverket har gjennomført et stort antall prosjekter over hele Østlandet for å gjøre dette mulig.

Full aktivitet på Voss stasjon

10.12.2014 Det har vore ein del skjer i sjøen i samband med moderniseringa av Voss stasjon. Undervegs har det skjedd planendringar som har ført til forlengd byggjetid og auka kostnader, men no går ombygginga av stasjonen for fullt.

Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

08.12.2014 Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Økt trafikksikkerhet langs Dovrebanen

03.12.2014 Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerheten i og ved sporet. Vi har over 3000 planoverganger og mange er sikret. Sikrede planoverganger utgjør dessverre en potensiell risiko siden noen velger å se bort fra sikkerhetstiltakene.

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

02.12.2014 Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

Milepæl nådd på Numedalsbanen

28.11.2014 Fredag 28.november åpnet Numedalsbanen igjen for trafikk på strekningen Kongsberg – Svene. Dermed er første milepæl i arbeidet med opprustning av banen for godstrafikken nådd.

Ny tømmerterminal på Kvam åpnet

28.11.2014 Onsdag åpnet den nye tømmerterminalen på Kvam stasjon. Terminalen er et resultat av et stort spleiselag og er den første som er åpnet med støtte fra tilskuddsordningen for private sidespor.

Jernbaneverket trekker tog forbi Hønefoss

25.11.2014 Etter gårsdagens uhell og strømbrudd på Hønefoss har Jernbaneverket Transports diesellok trukket tog i begge retninger. -Det går i ett og vi holder trafikken i gang, forteller lokfører Amund Rasten i Jernbaneverket.

Bergensbanen opna forbi Hønefoss

24.11.2014 Bergensbanen er opna ved Hønefoss stasjon etter ei avsporing måndag. Toga vert trekte med diesellokomotiv over Hønefoss stasjon fram til også straumledningane er reparert.

-Budsjettforliket betyr et viktig vendepunkt

21.11.2014 Regjeringspartiene er enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et forlik for kommende års statsbudsjett. – Dette betyr 480 millioner kroner mer til Jernbaneverket og et viktig vendepunkt for vedlikeholdet, sier Elisabeth Enger.

Mange tiltak for flere tog

20.11.2014 Fra 14.desember blir det ikke lenger nødvendig å sjekke rutetabellen om du skal ta toget på strekningen Drammen – Oslo - Eidsvoll. Det vil alltid være kort tid til neste avgang. Det er mange tiltak som nå er gjennomført for å gjøre dette mulig.

Arbeid på fem baner i helga

19.11.2014 Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på deler av Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen, Drammenbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Klart for tog etter storjobb i Drammen

19.11.2014 Fire dager med intensivt arbeid mellom Drammen og Asker er avsluttet og togtrafikken kjøres igjen som ordinært på Drammenbanen.

-Et imponerende anlegg!

18.11.2014 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en begivenhetsrik dag da han besøkte utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn i Larvik. Hele dagen var satt av til å besøke gigantprosjektet i Vestfold og Telemark.

Storjobb i fire dager på Drammenbanen

12.11.2014 Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammen stasjon og strekningen Asker-Drammen førstkommende lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Togene erstattes med buss.

Jernbanen er vinterklar

10.11.2014 Jernbaneverket viderefører den økte innsatsen i vinterberedskapen som ble innført i 2010. Nytt utstyr, flere folk og bedre beredskap gjør jernbanen mer robust når vinteren står for tur.

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

05.11.2014 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

Telefonløsning for blinde og svaksynte

04.11.2014 Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

Europas største bygger bane langs Mjøsa

03.11.2014 Langs Mjøsa ruller et sjeldent sporbyggertog ut tusen meter med fersk Dovrebane på Fellesprosjektet hver dag.

Godstogavsporing på Eidsvoll

03.11.2014 Eit godstog spora i natt av på den nordlege delen av Eidsvoll stasjon. Avsporinga fører ikkje til problem for øvrig togtrafikk.

Bergensbanen opna att måndag morgon

02.11.2014 Frå klokka 04 måndag morgon er Bergensbanen open for trafikk att mellom Voss og Dale. Store mengder stein er køyrd inn langs elva etter 200-årsflaumen.

Stor innsats for å opne Bergensbanen

31.10.2014 Det vert jobba på spreng for å kunne opne Bergensbanen att snarast mogeleg. Iherdig innsats skal få banen i stand att etter 200-årsflaumen.

Omfattande skader på Flåmsbana

30.10.2014 Storflaumen har ført til enorme skader i Flåm og i Flåmsdalen. Flåmsbana er broten på fleire stader og det vil ta lang tid å reparere banen. Også stasjonsområdet i Flåm er rasert.

Bergensbanen: Tidlegast klår mandag

30.10.2014 Bergensbanen blir tidlegast klår for trafikk att frå Voss til Dale mandag morgon slik det nå ser ut. Det blir jobba kontinuerleg med å reparere skadene etter 200-årsflaumen.

Enorme vassmengder i vest

29.10.2014 Bergensbanen er stengd mellom Bulken og Dale på grunn av enorme vassmengder etter rekordnebøren dei siste dagane. Det er nå 200-års-flaum. Også Flåmsbana er stengd.

Arbeidshelg på Dovrebanen og Sørlandsbanen

28.10.2014 Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen og Sørlandsbanen. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Utbyggingsstrategi for IC-strekningene

27.10.2014 Ikke lenge etter at Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-23 ga Samferdselsdepartementet et oppdrag til Jernbaneverket om å lage en utbyggingsstrategi for IC-strekningene. Svaret ble brukt i arbeidet med Statsbudsjettet for 2015.

Dovrebanen stengt Eidsvoll - Tangen

27.10.2014 Dovrebanen er stengt ved Strandlykkja stasjon etter at eit arbeidstog spora av natt til måndag.

Lillestrøm stasjon: Heis stenges for oppgradering

27.10.2014 I løpet av høsten 2014 skal Jernbaneverket modernisere heisene på Lillestrøm stasjon. Oppgraderingen av heisen til spor 8 og 9 ble ferdig forrige uke og er i bruk.

Skade stengte Oslo S

24.10.2014 En jordingsfeil som følge av skade på signalanlegget førte til at Oslo S var stengt for trafikk hele torsdag kveld. -Feilen var svært vanskelig å lokalisere, forteller banesjef Guttorm Moss.

Arbeidshelg på sporet i Vestfold

22.10.2014 Førstkommende helg stenger hele Vestfoldbanen for planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Banen er stengt fra fredag kveld til og med søndag. Lørdag kveld stenges også strekningen Skøyen-Drammen i drøye tolv timer.

Flere parkeringsplasser på Eidsvoll

21.10.2014 Parkeringsområdet på Eidsvoll stasjon er utvidet med 68 nye plasser. I tillegg har stasjonen fått nytt parkeringsmønster.

Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

16.10.2014 Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå beskjed om å se på ytterligere muligheter for å redusere planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss.

Arbeider på flere banestrekninger i helga

15.10.2014 Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Dovrebanen, Gardermobanen og Jærbanen.

Viktig kontroll av Minnesund bru

15.10.2014 I uke 40 startet spesialinspeksjonen av den 89 år gamle jernbanebrua som strekker seg over Minnesund.

Karriere på skinner?

10.10.2014 Jernbaneverket trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. I den forbindelse presenterer Jernbaneverket seg for elever ved flere videregående skoler.

17,7 milliarder til Jernbaneverket i 2015

08.10.2014 Regjeringen foreslår samlet en bevilgning på 17,7 milliarder kroner til Jernbaneverket neste år. Det betyr en økning på 1,5 milliarder. Nesten 11,3 milliarder går til investeringer og 6,5 milliarder til drift og vedlikehold.

Rekordhøyt jernbanebudsjett, men vedlikeholdet henger etter

08.10.2014 Regjeringen foreslår et rekordhøyt budsjett til Jernbaneverket i 2015. Det er en stor og positiv satsing på å bygge ny og moderne jernbane i Norge, men budsjettet som går til vedlikehold av banestrekningene, er fremdeles for lavt. Etterslepet på vedlikehold vil fortsatt øke.

Dødsulykke på tunnelanlegget i Holmestrand

03.10.2014 En 35 år gammel mann omkom fredag 3. oktober i en arbeidsulykke på Jernbaneverkets dobbeltsporanlegg Holm-Nykirke. Ulykken skjedde under tunnelarbeid i Holmestrandporten

Mange jobber gjort på Dovrebanen

03.10.2014 Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

Får sykkelskur og utvidet p-plass

02.10.2014 I løpet av oktober blir det 46 nye parkeringsplasser for Lier holdeplass. 22 plasser er allerede klare.

Normal trafikk på Østfoldbanen og i Oslotunnelen

02.10.2014 På grunn av ulike sporfeil var det onsdag 1. oktober redusert sporkapasitet både gjennom Oslotunnelen og på Østfoldbanen like nord for Ski stasjon. Feilene er nå utbedret og trafikken går som normalt.

Holmestrand: Ulukke med personskade

01.10.2014 I tolvtida onsdag føremiddag (1. oktober 2014) skjedde det ei ulukke med personskade på Holm-Nykirke-prosjektet. Ein mann ligg nå på Sjukehuset i Vestfold etter at han hoppa ut av eit køyretøy i fart.

Helgens arbeider på jernbanen

01.10.2014 Denne helgen skal Jernbaneverket utføre ulike arbeider flere steder på Hovedbanen. Samtidig pågår det planlagte ukesarbeidet på Dovrebanen ut uken. Det kjøres ikke tog mellom Oslo S – Grorud og Eidsvoll - Dombås.

Historisk togopplevelse på Hønefoss

30.09.2014 Sist helg gikk det for første gang på flere tiår persontog i rute mellom Hønefoss og Eggemoen. Det tenkes nå store tanker rundt opplevelser med tog og samferdsel i sentrum i byen.

Stor konferanse om InterCity-utbyggingen

25.09.2014 27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover. Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.