Nyhetsarkiv

Anleggsarbeid på tre baner i helgen

24.04.2015 I Helgen 23/4 - 26/4 skal det jobbes på Bergensbanen, Sørlandsbanen og deler av Drammenbanen.

Anleggsarbeid på Bergens, Sørlands- og delar av Drammenbanen 23/4 - 26/4

23.04.2015 Jernbaneverket utfører i helga 23/4 - 26/4 planlagte forbetringsarbeider på Bergensbanen, Sørlandsbanen og delar av Drammenbanen. Dette fører til endringar i trafikken på dei tre strekningane.

Bergensbanen raskt opna att etter skred

21.04.2015 Bergensbanen vart opna for trafikk att like etter midnatt natt til tirsdag etter at eit vestgåande tog køyrde inn i eit snøskred og spora av med ein hjulaksling ved Upsete måndag ettermiddag.

Økende trafikk gir større behov for arealer i Nedre Buskerud

20.04.2015 Jernbaneverket har nå fullført en utredning om framtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Ny stasjon på Lierstranda, mer kapasitet på Drammen stasjon, avgrening for Vestfoldbanen og dobbeltspor til Hokksund står sentralt.

49 ekstratog på Bergensbanen for Skarverennet

17.04.2015 Laurdag 18. april er årets travlaste dag på Bergensbanen. Heile 49 ekstratog må til for å frakte dei meir enn 12 000 skiløparane til og frå høgfjellet. NSB og Jernbaneverket har gode røynsler med driftsopplegget for skarverennshelga gjennom fleire år og følgjer også i år i hovudsak det same opplegget.

Framgang på viktige områder for jernbanen

14.04.2015 2014 ble tredje år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90% i rute. 2012 var det første året da den økte vedlikeholdsinnsatsen ga konkrete resultater i form av bedre togpunktlighet.

Buss for tog på tre banestrekninger helgen 17. - 19. april

13.04.2015 Helgen 17. -19. april skal det utføres arbeid på Jærbanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen. Togene erstattes med buss på de berørte strekningene.

Togframføringen i Norge er blitt papirløs

12.04.2015 Jernbaneverkets nye system for distribusjon av informasjon om togframføring og arbeid i og ved spor ble søndag tatt i bruk på alle landets jernbanestrekninger. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som sto for markeringen av at moderne teknologi nå erstatter gamle papirbaserte løsninger.

Arbeidshelg på Drammenbanen 10/4 - 13/4

10.04.2015 Fra og med fredag 10. april klokka 19.20 til mandag 13. april klokka 03.15 er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen. Sjekk på nettsidene til NSB og Flytoget hvilke konsekvenser dette får for ditt tog.

Tiltaksliste, vedlikehold i 2015

08.04.2015 2015 er det første året med et budsjett som gjør det mulig å ta inn på vedlikholdsetterslepet som er anslått til å ligge på rundt 17 milliarder kroner. Planene for i år er klare og arbeidet er i gang, her er en oversikt:

Det første store vedlikeholdsåret

08.04.2015 I 2015 kan Jernbaneverket for første gang begynne å ta inn på det store etterslepet i vedlikeholdet av jernbanenettet. Det er en stor jobb med en lang rekke tiltak som nå er påbegynt.

Toget kjem fort og stilt!

26.03.2015 Også i år ser vi mange kryssande skispor på Bergensbanens høgfjellsstrekning. I tillegg til at det er ulovleg, er det livsfarleg å kryssa jernbanesporet der det ikkje er tilrettelagt for det.

Dette skal gjøres på Østfoldbanen i påsken

25.03.2015 Her er en punktvis liste over alle tiltak som skal utføres på østfoldbane i perioden 30.mars til 6.april 2015.

Omfattende arbeider på Østfoldbanen i påsken

25.03.2015 Østfoldbanen stenges på grunn av omfattende anleggsarbeider fra natt til mandag 30.mars fram til mandag 6.april. Arbeidsområdet strekker seg fra Sjursøya i Oslo sørover til Råde i Østfold.

Arbeider på Gardermoen stasjon i påsken

25.03.2015 Fra mandag 30. mars til søndag 5. april skal det utføres planlagte anleggsarbeider på Gardermoen stasjon. Av sikkerhetsmessige grunner vil det ikke være trafikk i spor 1 og 2.

Mer konkurranse på godsterminalene

18.03.2015 Vi er nå klare med en modell som legger til rette for konkurranse på godsterminalene. –Tjenestene skal bli bedre for togselskaper og brukere av terminalene, sier Kjell Ivar Maudal, leder for terminaler i Jernbaneverket.

Jernbaneverket tar større ansvar for godstrafikken

18.03.2015 Jernbaneverket har nå bestemt seg for å ta et større ansvar for godstrafikken ved ulike typer avvik på jernbanenettet. Godset skal fram uansett, og flere tiltak skal styrke godstrafikkens fleksibilitet og konkurransekraft.

Baner vei for Grenland

18.03.2015 Hva må til for at Grenland skal bli mer attraktivt i de kommende årene? Hvilken betydning kan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen få for området, byregionene langs kysten og mot hovedstadsområdet?

Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

16.03.2015 Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

Nasjonal transportplan: Pressetreff

13.03.2015 Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor inviterer til pressetreff mandag 16. mars 2015, kl. 11.30, hos Bjørvika konferansesenter (Dronning Eufemias g. 6, Oslo). Her vil disse aktørenes sektorvise perspektiv- og stamnettutredninger bli presentert.

Lokaltog traff kranarm på Hovedbanen

10.03.2015 Et lokaltog ble ved 11-tiden tirsdag formiddag truffet av en kranarm på et arbeidstog ved Alna på Hovedbanen. Ingen ble skadd i uhellet.

Veileder for kommuner

03.03.2015 Jernbaneverket ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med kommunene og andre myndigheter som behandler plansaker etter plan- og bygningsloven.

Tunnelkontrakt TBM: Innstilling klar

03.03.2015 En sammenslutning (joint venture) av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. er innstilt av Jernbaneverket til å få kontrakten for tunnelarbeid med tunnelboremaskiner (TBM). Dette er den hittil største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge

Meråkerbanen åpnet igjen over grensen

02.03.2015 Fra og med 2.mars går det igjen tog på hele Meråkerbanen. Strekningen Kopperå – Storlien har vært stengt i over ett år på svensk side på grunn av problemer med en jernbanefylling.

SNCF tester norskutviklet strømavregning

27.02.2015 Det nasjonale franske jernbaneselsskapet SNCF skal teste det norskutviklede strømavregningssystemet EREX.

Bergensbanen stengt på grunn av skinnebrudd

27.02.2015 Bergensbanen ble stengt torsdag kveld etter at det ble slått fast skinnebrudd flere steder mellom Geilo og Haugastøl.

Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

25.02.2015 Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

Tryggingsarbeid og kontrollar på Vossebanen

27.02.2015 I mars går det føre føre seg fleire arbeider på Vossebanen med mellom anna rasskring, utbetring av dreneringsanlegg og montering naudlys. Dette gjer at nokre tog vert erstatta av buss i perioden 2/3 - 29/3.

Ny parkeringsløsning i Moss

19.02.2015 Mandag 2. mars innfører Jernbaneverket ny parkeringsløsning med SMS-oblat for pendlerne i Moss. Den nye løsningen er både enklere og billigere for pendlerne og innebærer at Moss får samme parkeringsopplegg som blant annet Fredrikstad og Sarpsborg.

Ingen tiltak etter ny støyberegning i Bærum

19.02.2015 Jernbaneverket har gjennomført en ekstraordinær støyberegning for strekningen Lysaker – Sandvika. Beregningen viser at ingen boliger får så mye støy at de trenger støytiltak.

Togoperatørene forbereder seg til ERTMS

18.02.2015 Innføring av det felleseuropeiske signalsystemet vil sette hele jernbanens verdikjede på prøve. For togoperatørene blir oppgaven langvarig og meget krevende.

Stor aktivitet på flere banestrekninger til helgen

17.02.2015 I helgen fra 21. til 22. februar stanses togtrafikken på flere banestrekninger for å gjennomføre planlagte anleggsarbeider. Dette gjelder på Østfoldbanen, Østre linje og Jærbanen. Buss vil erstatte tog på disse strekningene.

Godstrafikken må løftes

17.02.2015 – Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps, sier Else Marie Marskar. Hun leder arbeidet med den store godsanalysen i Norge.

Ny tømmerterminal åpnet på Follum

12.02.2015 Denne uken åpnet Viken Skog sin nye tømmerterminal på Follum ved Hønefoss. Planen er å sende 100.000 kubikkmeter tømmer fra terminalen det første året.

Stor innsats for å få opna Bergensbanen

12.02.2015 Godstoget som mandag spora av på Bergensbanen måtte spas fram att med handmakt under vanskelege vértilhøve. Ein stor innsats frå mannskapa til Jernbaneverkets og NSB Berging gjorde at banen kunne opnast att onsdag kveld.

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

11.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

10.02.2015 Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

Godstog spora av på Bergensbanen

09.02.2015 Lokomotivet i eit godstog spora mandag morgon av mellom Haugastøl og Tunga kryssingsspor på Bergensbanen. Ingen vart skada i avsporinga.

Tog kjørte inn i endebutt i Trondheim

09.02.2015 Mandag morgen kjørte et tog fra Røros inn i en endebutt på Trondheim stasjon. Fire personer ble lettere skadd i uhellet, ifølge politiet.

Arendalsbanen ferdig oppgradert

05.02.2015 Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

02.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

Asker kommune endrer reglene for pendlerparkering

30.01.2015 Asker kommune endrer fra 1. februar sine parkeringsbestemmelser på kommunens pendlerparkeringsplasser ved Asker stasjon. På Jernbaneverkets parkeringsplass blir det ingen endringer.

Godkjenning for å erstatte kobber med aluminium

29.01.2015 Jernbaneverket har de siste årene vært plaget av stadige tyverier av kobber langs skinnene, men dette kan nå være historie.

Verktøy for sikkerhetsstyring

23.01.2015 Jernbanen er et komplekst system med stor utstrekning og mange aktører. Hvordan kan man ivareta en god oversikt og dele all informasjon om forhold med betydning for sikkerhet?

Verktøy for sikkerhetsstyring

23.01.2015 Jernbanen er et komplekst system med stor utstrekning og mange aktører. Hvordan kan man ivareta en god oversikt og dele all informasjon om forhold med betydning for sikkerhet?

Politisk streik stanser togtrafikken i én time 28. januar

22.01.2015 Samtlige person- og godstog i hele landet stanser en time mellom klokka 15.00 og 16.00 onsdag 28. januar som følge av at LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.

Stor arkitektpris til Jernbaneverket

21.01.2015 17 år etter at Oppgang vest ved Nationaltheatret stasjon ble åpnet, har prosjektet fått den prestisjetunge æresbevisningen A.C. Houens Fonds diplom i selskap med blant annet Grieghallen og Ishavskatedralen.

Færre dyr påkjørt av toget

20.01.2015 Jernbaneverket registrerte i 2014 det laveste tallet på dyrepåkjørsler siden 2005. Reduksjonen har skjedd til tross for at det kjøres stadig flere tog.

Kamp mot snøen i vest

19.01.2015 På Bergensbanen er det nå svært mye snø på vestsiden av fjellet. – Våre folk står på døgnet rundt for å holde banen åpen, sier banesjef Bjørn Skauge.

Helgearbeider berører tre strekninger

16.01.2015 Førstkommende helg blir det planlagte anleggsarbeider på Jærbanen, Arendalsbanen og ved Kongsvinger stasjon. Innstilte togavganger erstattes med busser.


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.