Siste nyheter

Flere tog, twist og julestemning

Flere tog, twist og julestemning

15.12.2014 Mandag morgen 15.desember var første hverdagsmorgen med nye togruter og flere tog. Jernbaneverket stilte med morgenfriske folk som delte ut informasjon på flere stasjoner.

Lufthavndirektør Lasse Bardal entrer den nye holdeplassen på spektakulært vis.

Feiret ny forbindelse mellom tog og fly

12.12.2014 Mandag 15. desember ble det som av mange ses på som den nye flytogterminalen på Værnes, offisielt åpnet av statssekretær Aarset i Samferdselsdepartementet.

Ingressbilde Nordlys-toget

Nordlysjakt langs Ofotbanen

16.12.2014 Årets nordlysjakt ble innledet 3. desember. Da rullet årets første Nordlys-tog fra Narvik stasjon med turister på jakt etter blinkskudd av dette helt spesielle naturfenomenet.

Linjekart og linjenummer

Linjekart og linjenummer

12.12.2014 Fra og med søndag 14.desember 2014 endres togrutene. På Østlandet er det også noen endringer i linjekartet.

Flere tog

Flere tog

11.12.2014 Fra 14.desember går det mer enn 100 flere tog gjennom Oslo hver dag. På strekningen Drammen – Oslo – Eidsvoll vil det alltid være kort tid til neste avgang. Jernbaneverket har gjennomført et stort antall prosjekter over hele Østlandet for å gjøre dette mulig.

Full aktivitet på Voss stasjon

Full aktivitet på Voss stasjon

10.12.2014 Det har vore ein del skjer i sjøen i samband med moderniseringa av Voss stasjon. Undervegs har det skjedd planendringar som har ført til forlengd byggjetid og auka kostnader, men no går ombygginga av stasjonen for fullt.

Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

08.12.2014 Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Økt trafikksikkerhet langs Dovrebanen

Økt trafikksikkerhet langs Dovrebanen

03.12.2014 Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerheten i og ved sporet. Vi har over 3000 planoverganger og mange er sikret. Sikrede planoverganger utgjør dessverre en potensiell risiko siden noen velger å se bort fra sikkerhetstiltakene.

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

02.12.2014 Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

Milepæl nådd på Numedalsbanen

Milepæl nådd på Numedalsbanen

28.11.2014 Fredag 28.november åpnet Numedalsbanen igjen for trafikk på strekningen Kongsberg – Svene. Dermed er første milepæl i arbeidet med opprustning av banen for godstrafikken nådd.


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.