Trafikkdata fra Jernbaneverket

Jernbaneverket tilbyr eksterne brukere å benytte deler av innholdet for trafikkinformasjon på internettsidene. Det betyr at informasjon om togtrafikken kan gjøres tilgjengelig i eksterne tjenester uten at det betales for dette. Dette er data som viser rutetider og sanntidsinformasjon om togtrafikken.

Jernbaneverket har ansvar for styring av togtrafikken og det foreligger til en hver tid oppdatert informasjon om alle tog i våre datasystemer. Sanntidsinformasjonen er basert på SIRI-protokollen (Service Interface for Realtime Information). Tjenesten er ment for eksterne brukere som ønsker å gi denne typen informasjon som en del av sin service på sine nettsider.

Også monitorvisning
Ønsker du å vise samme informasjon på en monitor som det som finnes på din jernbanestasjon, er dette enkelt tilgjengelig fra denne lenken:

Monitorvisning i nettleseren

Tjenesten er gratis, og den er i hovedsak mynta på bedrifter og institusjoner som ønsker å vise togtider i sine publikumsarealer.

Vilkår for bruk av rådata fra Jernbaneverket
Alt innhold fra Jernbaneverkets tjenester skal tydelig merkes med “Trafikkdata fra Jernbaneverket”. Dette skal være i form av en lenke til Jernbaneverkets offisielle nettsider ( www.jernbaneverket.no ). Denne merkingen skal plasseres i umiddelbar nærhet til dataene.
Jernbaneverket forbeholder seg retten til å stenge tilgangen for aktører som presenteres data i en form som vurderes som skadelig for vårt omdømme. Jernbaneverket kan ikke gi garantier for oppetid eller teknisk support på denne tjenesten, ut over å bistå med informasjon i forbindelse med etableringen av den. I vedleggene på denne siden finner du nærmere informasjon om framgangsmåte og kontaktpersoner.