Trafikkregler for Jernbaneverkets nett

Vedlagt her er Trafikkregler for Jernbaneverkets nett med utfyllende bestemmelser.

Kontaktperson i Jernbaneverket: Åge Grønli.