På denne nettsiden finner du informasjon om Jernbaneverkets RAMS-arbeid. Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk). RAMS-styring kan hjelpe med å få innsikt i disse parametrene, og hvis mulig, lage dem målbare.

RAMS er en internasjonalt brukt forkortelse som står for:

R = Reliability = Pålitelighet
A = Availability = Tilgjengelighet
M = Maintainability = Vedlikeholdbarhet
S = Safety = Sikkerhet

Reliability, Availability, Maintainability og Safety er parametere for å måle og å vise prestasjonen av infrastrukturen og dens systemer. Disse parametrene kan være kvantitative eller kvalitative indikatorer. Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk).

Opplæring i RAMS
Jernbaneverket utvikler et opplæringsprogram for RAMS. Første del er ferdig er tilgjengelig her.

  
RAMS-håndbok
Jernbaneverkets RAMS-håndbok ligger som vedlegg til nederst til høyre på siden. Kontaktperson for RAMS-håndboken er Halldor Michaelsen. ( michal@jbv.no ). 

Kontaktperson RAMS: Ruth Tuven, epost: ruth@jbv.no