Maskinutleie fra Jernbaneverket

Jernbaneverkets enhet Infrastruktur Transport leier ut sporbaserte, veibaserte og toveis maskiner(hjulgående maskiner som også kan kjøres på skinnegangen med skinnehjul).

Maskinene leies ut til både interne og eksterne aktører. Ved utleie til eksterne betinger det at utleid materiell skal benyttes til arbeider som er relatert til Jernbaneverkets prosjekter.


Maskinene leies normalt ut uten maskinfører(med unntak av lokomotiver.
Maskinene er priset til selvkost.

Se i høyre felt i skjermbildet for oversikt over tilgjengelig utstyr.

Utleie av maskiner er organisert med regionsvise utleiesteder. Forespørsel om leie av maskiner rettes til våre kontaktpersoner nedenfor.

Region Nord:
Driftsleder Bjørn Bjørgvik
Telefon.: +47 916 72 507
E-post: bjbj@jbv.no

Region Vest:
Driftleder Kjell Laupet
Telefon: +47 916 75 814
E-post: kjla@jbv.no

Region Øst:
Driftsleder Kjell Ove Ødegård
Telefon: +47 916 57 462
E-post: ko@jbv.no

Leder Marked og utleie Johnny Lundh
Telefon: +47 926 951 54
E-post: lunjoh@jbv.no

Maskiner til leie

Les mer