Jernbaneverkets Metodehåndbok i Samfunnsøkonomiske analyser - JD 205

Her finner du Jernbaneverkets Metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser JD-205.

Metodehåndboken finner du som PDF-dokumenter til høyre.