Ferdsel og befaring i og ved spor

Kurset "Ferdsel i og ved Jernbaneverkets infrastruktur" blir ikke lenger avholdt. Kurset skal erstattes av et nytt som heter "Personlig sikkerhet for befaring ved spor".

Innehavere med kompetansebevis for ferdsel som ikke har utløpt på dato har fortsatt gyldighet.

Etter 01.11.2012 vil alle godkjenninger for ferdsel være ugyldige.

Godkjenning for ferdsel vil bli erstattet med “Personlig sikkerhet for befaring ved spor”.

Påmelding til disse kursene vil bli lagt ut på hjemmesiden til Norsk Jernbaneskole i løpet av september.

De første kursene vil da starte opp i løpet av oktober.

Hvis spørsmål ta kontakt med undertegnede eller Odd Magne Olsen Norsk Jernbaneskole(91657676).