Leverandørinfo

Jernbaneverkets innkjøp skjer i høve til regelverk for offentlege anskaffelser, og verdien og kompleksiteten avgjer val av kjøpsmetode.

Frå anlegget av nye spor ved Asker. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>Jernbaneverket er ei offentlig forvaltningsbedrift med ansvar for å etablere, drifte og vedlikehalde komplett køyreveg for kommersiell jernbanedrift i Noreg. Jernbaneverket nyttar fleire verktøy for å tilfredsstille gjeldande regelverk for innkjøp og å få tak i dei riktige leverandørane til kvart kjøp. Sjå menypunkta til venstre for meir informasjon.

Sirkulærer


Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakt eller førere.

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter eller førere? Husk at du da må sikre at du får tilsendt sirkulærer, disse får du ved å henvende deg til Jernbaneverket, Synergi & læring på telefonnummer 380 77662 -  91 66 01 22 eller på e-post entrep-sirk@jbv.no.

Firma med mer enn en person med en av funksjonene (hoved sikkerhetsvakt eller fører) må lage egne rutiner for distribusjon av sirkulærer innen eget firma, dette får du informasjon om ved å henvende deg til oss på Synergi & læring.