Banetekniske planforutsetninger

Som vedlegg til denne siden ligger Jernbaneverkets banetekniske planforutsetninger for kommende ruteplanperiode R 14.2.

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et vertøy i togselskapenes og Jernbaneverkets interne planlegging.

Inntil videre ligger også oversikten for utgående periode R 14.1 vedlagt.