GSM-R abonnement

Bestilling av GSM-R abonnement (SIM-kort)

Ny kunde:

  • For å kunne bestille abonnement må man først etablere et GSM-R kundeforhold med Jernbaneverket.
  • Nye kunder må derfor først registrere seg ved å fylle ut dette skjemaet; Kundeskjema
  • Når kundeforhold er etablert, kan man bestille abonnement ved å fylle ut Abonnementsskjema
  • Skjemaene signeres og sendes til OPM brukerstøtte på e-post: opm.brukerstotte@jbv.no eller fax: 73 41 01 11

Har du spørsmål kan du ta kontakt med OPM brukerstøtte.

 

Eksisterende kunde:

  • Har man allerede etablert et kundeforhold kan man bestille/endre abonnement ved å fylle ut Abonnementsskjema
  • Skjemaet signeres og sendes til OPM brukerstøtte på e-post: opm.brukerstotte@jbv.no eller fax: 73 41 01 11

Har du spørsmål kan du ta kontakt med OPM brukerstøtte.