Kontakt Kundesenteret!

Jernbaneverket sitt kundesenter hjelper deg anten du har spørsmål eller du har noko du vil fortelje oss. Du finn oss også på Facebook og Twitter.


Kundesenteret kan også hjelpe deg vidare med å kome i kontakt med rett instans i Jernbaneverket dersom du til dømes er nabo til et jernbanespor og lurer på noko.

Kontaktskjema


E-post: kundesenter@jbv.no

SMS: Send SMS med kodeord JBV etterfølgt av di melding til 26112 (tenesta er gratis)

Adresse: Jernbaneverket Kundesenter, Pb 4350 2308 Hamar

www.jernbaneverket.no, Facebook og Twitter.

Gjeld det ein mogleg faresituasjon, kontakt politiet sin nødtelefon 112.