1 / 4
Snåsa st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 4
Snåsa st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 4
Snåsa st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 4
Snåsa st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

Tog retninger:
Trondheim S, Bodø
 
Om stasjonen:
Snåsa stasjon ligger 181,64 kilometer fra Trondheim S. Stasjonen ligger 70,6 meter over havet. Den ble åpnet i 1926 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Snåsa. 

Kommune: Snåsa
Fylke: Nord-Trøndelag
Beliggenhet: 7760, Snåsa

Bane: Nordlandsbanen