1 / 3
Sirevåg hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 3
Sirevåg hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 3
Sirevåg hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

Tog retninger:
Egersund, Stavanger
 
Om stasjonen:
Sirevåg holdeplass ligger 60,36 kilometer fra Stavanger på Sørlandsbanens kilometer 538,74. Den ligger 13,9 meter over havet. Det har vært holdeplass på Sirevåg siden 1879, ett år etter Jærbanes åpning.

Kommune: Hå
Fylke: Rogaland
Beliggenhet: Vågen 7, 4364 Sirevåg 

Bane: Sørlandsbanen