1 / 3
Sandnes st (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 3
Sandnes st (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 3
Sandnes st (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

Tog retninger:
Stavanger, Egersund
 
Om stasjonen:
Sandnes stasjon ligger 15,36 kilometer fra Stavanger på Sørlandsbanens kilometer 583,45. Stedet er beholdt som stoppested for lokaltogene etter at hovedstasjonen i Sandnes ble flyttet til sentrum av byen på slutten av 1990-tallet. Det er bare lokaltog som nå stopper ved Sandnes stasjon. Se også informasjonen for Sandnes Sentrum der alle tog stopper.

Kommune: Sandnes
Fylke: Rogaland
Beliggenhet: Ganddalsgt. 7, 4306 Sandnes 
Bane: Sørlandsbanen