1 / 3
Reinsvoll hp. (Foto: Njål Svingheim, Jernbanerket)
2 / 3
Reinsvoll hp. (Foto: Njål Svingheim, Jernbanerket)
3 / 3
Reinsvoll hp. (Foto: Njål Svingheim, Jernbanerket)

Tog retninger:


Oslo S, Gjøvik
 
Om stasjonen:
Reinsvoll stasjon ble åpnet i 1901, ett år før banen var ferdig til Gjøvik. Reinsvoll ligger 106,65 kilometer fra Oslo S og 356,1 meter over havet. Tidligere gikk det en sidelinje fra Reinsvoll til Skreia i Østre Toten. (Godstrafikk til 1987).


Kommune:
Vestre Toten
Fylke: Oppland
Beliggenhet: Storgata, 2840 Reinsvoll

Bane: Gjøvikbanen