1 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

Tog retninger:
Oslo, Rakkestad
 
Om stasjonen:
Mysen stasjon ligger 64,77 km fra Oslo S og på Østfoldbanens Østre linjes kilometer 39,47 fra Ski. Høyden over havet er 106,7 meter. Stasjonen ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens Østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) sto ferdig.
Mysen stasjon er sommeren 204 totalfornyet med tilgjengelighet for alle. Overgangsbru over sporene bygges i 2015.

Kommune:Eidsberg
Fylke:Østfold
Beliggenhet: Jernbanegt. 2, 1850 Mysen 

Bane: Østfoldbanens østre linje