1 / 4
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
2 / 4
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
3 / 4
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
4 / 4
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Tog retninger:

Oslo S, Drammen, Dal
 
Om stasjonen:
Lier holdeplass ligger på Drammenbanens kilometer 36,8 fra Oslo.

Lier holdeplass ble åpnet i 1973 da den nye strekningen Asker - Brakerøya ble tatt i bruk. Holdeplassen het fra først av Tuverud, men navnet er senere endret til Lier. Den gamle Lier stasjon lå i Lierbyen på den gamle strekningen Asker - Spikkestad - Lier - Drammen.

Kommune: Lier
Fylke: Buskerud
Beliggenhet: Tunnelvn./ Humlebakken, 3400 Lier

Bane: Drammenbanen