1 / 4
Knapstad hp (Foto: Njål Svingheim. Jernbaneverket)
2 / 4
Knapstad hp (Foto: Njål Svingheim. Jernbaneverket)
3 / 4
Knapstad hp (Foto: Njål Svingheim. Jernbaneverket)
4 / 4
Knapstad hp (Foto: Njål Svingheim. Jernbaneverket)

Tog retninger:
Oslo, Mysen, Rakkestad
 
Om stasjonen:
Knapstad holdeplass ligger 41,79 km fra Oslo S og på Østfoldbanens Østre linjes kilometer 17,48 fra Ski. Holdeplassen ble åpnet som stoppested i 1912.


Kommune:Hobøl
Fylke:Østfold
Beliggenhet: Gaupefaret, 1823 Knapstad
 

Bane: Østfoldbanen, østre linje