1 / 4
Jørstad hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 4
Jørstad hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 4
Jørstad hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 4
Jørstad hp (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

Tog retninger:
Bodø, Trondheim S
 
Om stasjonen:
Jørstad holdeplass ligger 173,57 kilometer fra Trondheim. Holdeplassen ligger 52,0 meter over havet. Den ble åpnet som stoppested i 1926 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Snåsa.

Kommune: Snåsa
Fylke: Nord-Trøndelag
Beliggenhet: Jørstad, 7760, Snåsa
 

Bane: Nordlandsbanen