1 / 5
Grefsen st. (Foto Erik Rydén. Jernbaneverket)
2 / 5
Grefsen st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 5
Grefsen st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 5
Grefsen st. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
5 / 5
Grefsen st. (Foto Erik Rydén. Jernbaneverket)

Tog retninger:

Gjøvik, Jaren, Oslo S 
Om stasjonen:
Grefsen stasjon ble tatt i bruk i 1900, to år før hele Gjøvikbanen sto ferdig. Stasjonen ligger 6, 82 kilometer fra Oslo S og 109,2 meter over havet. Fra Grefsen er det også sporforbindelse til Alna på Hovedbanen. Alnalinjen brukes bl.a av en rekke av godstogene mellom Oslo og Bergen.

Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Beliggenhet: Storoveien 54, 0488 Oslo

Bane: Gjøvikbanen