Miljøkalkulator

Vestlandsforskning har i samarbeid med Jernbaneverket og NSB laga ein miljøkalkulator som rekner ut energibruk, utslepp og ulukkesrisiko på bakgrunn av hvilken transportform du veljer.

I tillegg reknes det ut samfunnsøkonomiske kostnadar knytta til dette. Utrekningane baserer seg på ei vurdering av data frå trafikkforskarar i inn- og utland, føreteke av Vestlandsforskning.

Klikk her for å gå til miljøkalkulatoren.