Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

 

 

Nøkkeltall for det norske jernbanenettet per januar 2013
Elektrifisert Banenavn Km Km dobbeltspor Bruer Tunneler Planoverganger Stasjoner
  Nordlandsbanen 726   284 155 721 41
X Sørlandsbanen 549 14 512 191 131 45
X Dovrebanen 485 4 327 40 306 28
  Rørosbanen 382   228 6 474 27
X Bergensbanen 371   201 144 180 33
X Østfoldbanen vestre linje 171 64 133 17 71 23
X Vestfoldbanen 138 23 99 17 111 12
X Gjøvikbanen 123 2 74 7 101 22
X Kongsvingerbanen 116   61 0 67 13
  Raumabanen 115   106 5 183 4
  Solørbanen 94   31 1 199 0
X Hovedbanen 68 20 65 5 17 21
X Østfoldbanen østre linje (Ski-Sarpsborg) 78   32 2 88 11
  Meråkerbanen 70   60 1 50 4
X Gardermobanen 64 60 25 4 0 3
X Randsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss) 54   22 1 72 2
X Bratsbergbanen 47   43 20 50 2
X Ofotbanen 43   7 24 43 5
X Drammenbanen 42 42 26 12 0 16
X Arendalsbanen 36   17 3 47 8
X Roa-Hønefossbanen 32   27 3 48  
X Flåmsbana 20   2 21 40 8
X Askerbanen 15 15 8 3 0 0
X Spikkestadbanen 13   10 0 8 6
X Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden) 10   16 4 17 2
X Brevikbanen 9   18 0 5  
  Stavne-Leangenbanen 6   11 2 0 1
X Godssporet Alnabru-Loenga 7   0 0 0 0
X Alnabanen 5   6 1 1 0
X Skøyen-Filipstad 2 1 0 0 1 0
               
  Sum baner med regulær trafikk 3891 245 2451 689 3031 337
               
  Sum baner ikke regulær trafikk 339  0 121 27 659  
               
  Sum Jernbaneverkets nett 4237 245 2572 716 3690 337

 "Stasjoner" i tabellen angir steder med stopp for persontog, i jernbaneteknisk forstand er tallet på stasjoner langt høyere.

Her er noen flere nøkkelfakta:

Største stigning/fall: 55 o/oo på Flåmsbana

Høyeste punkt i dag: 1237 m.o.h. inne i Finsetunnelen på Bergensbanen

Lengste tunnel: Romeriksporten på Gardermobanen, 14580 meter

Lengste rette strekning: I Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen, 9020 meter rett spor

Lengste jernbanebru i dag: Bru over Strømsøløpet i Drammen, 454 meter lang

Laveste punkt: 10,3 meter under havoverflaten i Oslotunnelen

Nordligste punkt: Ved Ofotbanens kilometer 6,80 mellom Narvik og Straumsnes stasjoner, 68 gr. 27,6" nord

Tettest trafikkerte enkeltspor: Bergen - Arna

Tettest trafikkerte dobbeltspor: Oslo S - Skøyen

Nye banestrekninger under bygging (2015): Parseller på Vestfoldbanen (Holm - Holmestrand - Nykirke), Larvik (Farriseidet) - Porsgrunn, Dovrebanen (Minnesund - Kleverud), dobbeltspor Arna - Bergen, dobbeltspor Hell - Værnes og  Follobanen (Oslo S - Ski). (Se under Prosjekter)

Sidebaner med godstrafikk:
Randsfjordbanens nordlige del, Hønefoss - Hensmoen (10km) har jevnlig godstrafikk. Numedalsbanen Kongsberg - Svene - Flesberg (30km) har faste godstog (tømmer og flis fra Flesberg, samt periodevis trafikk fra Svene pukkverk. (Disse to strekningene er formelt sett "skifteområder" underlagt henholdsvis Hønefoss og Kongsberg stasjoner). 
I totalsummen for 'Jernbaneverkets nett' inngår også tilknytningslinjer og spor til og fra godsterminaler.

Jernbanekart

Her er et kart over jernbanenettet i Norge.

Les mer